Zamykání 2007 skončilo, nechť žije...


Pokud bude křivka návštěvnosti stoupat i v budoucnu tak, jako v posledních letech, pak se obávám, že zamykání budeme muset prodat někam, kde jsou prostory dostačující. Počet prodejních míst stoupnul od minulého roku o 31%, všechna prodejní místa jsou pro rok 2008 vyprodána, a další stoly už není kam postavit.

Počet návštěvníků se oproti loňsku zvýšil o 16%. Dorazily 3 autobusy německy mluvících návštěvníků, nepočítaně bylo návštěvníků z Polska, kteří rozhodně převyšují počet slovenských kaktusářů.

Program započal již v pátek odpoledne, kdy v hotelu Bohemia zasedala Redakční rada časopisu Kaktusy. Sezení zahájil ing. Ivan Běťák.

Ing. Ivan Běťák, jednatel Společnosti českých a slovenských
pěstitelů kaktusů a sukulentů

Další příspěvky přednesli předseda ing. Josef Odehnal, hospodář ing. Stanislav Stuchlík a Mgr. Petr Pavelka jako šéfredaktor.

Zleva ing. Odehnal - předseda, ing. Stuchlík - hospodář,
Mgr. Pavelka - předseda redakční rady

Po jednání redakční rady zasedal výbor Společnosti, který mimo schválení řady zpráv také projednal a odsouhlasil udělení ceny Zlatý Alberto do držení ing. Josefa Odehnala, který v průběhu příštího roku dosáhne krásné sedmdesátky.

Zasedání výboru Společnosti českých a slovenských
pěstitelů kaktusů a sukulentů

Páteční večer probíhal ve znamení plného obsazení dvou hostinců poblíž Pavlíčkových, a to restaurace Caribic a nově otevřené rest. Palma. 

V sobotu v 10 hod. byla odemčena burza a fronta návštěvníků rychle zaplnila sál.

Zaplněný sál na burze

Prodeje se účastnily i celebrity našeho kaktusářského života, namátkou jmenujme Jardu Chvastka z Frýdku-Místku,

Jarda Chvastek (první zleva)

Jardu Srníčka ze Dvora Králové,

Jarda Srníček

Rudyho Krajču s přitažlivou vlasaticí z Brna,

Rudy Krajča

Karla Lexu z Tábora,

Karel Lexa

nebo Karla Rysa z krásnou dcerou – z Unhoště, Nouzova

Karel Rys s dcerou

a také Pardubáků Zobala s Ročkem.

Pardubáci Zobal a Roček

Burza skončila ve 14 hodin, odpolední přednáškový blok začal o půl hodiny později vzácnou chvílí, kdy chrudimský starosta Jan Čechlovský v chrudimském kině přivítal kaktusáře, kteří se sjeli ze všech koutů republiky.

Chrudimský starosta Jan Čechlovský

Následovalo předání prestižní ceny Zlatý Alberto, která letos patří doc. Vlastimilu Habermannovi CSc. z Plzně.

Ing. Odehnal předává Zlatého Alberta doc. Habermannovi

Cena Zlatý Alberto za rok 2007


Po předání ceny doc. Habermann promítl krátkou přednášku na téma Lophophora fricii a L. jourdaniana

Poté následoval rychlý sled přednášek se skvělými obrázky od pánů:
15,00 - Heřtus Pavel – za kaktusy do Peru 2007 
15,30 - Ruda Krajča – Po Brazílii na bicyklu 2006 
16,00 - Žídek Ivo, novinky ve světě sukulentů
16.30 - Andrzej Mucha – Parodia 2006
17.00 - Grzegorz Matuszewsky – rod Coryphantha na lokalitách
17.30 - Kunte Libor, Jih USA  

Po přednáškách následovala tradiční Kaktus Country bál, kde k tanci a poslechu hrála skupina Vječná žížeň, restauraci Sport celou zaplnili kaktusáři s převahou polských přátel.


Akce končila jako obyčejně v neděli dopoledne, účastí nocujících na konzumaci spravovací česnečky, dojídáním stejků a klobásek, pořízením skupinové fotografie a kolem poledního odchodem posledních účastníků.


Mizerné počasí v pátek nahradilo babí léto v sobotu, vše dopadlo výborně, sezóna byla úředně uzamčena a všichni se těšíme na odemykání skleníků na prvního máje v Chrudimi a na Otvírání sezóny na jaře ve Dvoře Králové.


Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz
 

(C)

zpět