Priatelia kaktusári,


množstvo vnemov z prekrásne kvitnúcich kaktusov ma inšpirovalo k napísaniu týchto riadkov. V kraji pod hrdou Poľanou v meste Zvolen po dlhé roky úspešne funguje Klub kaktusárov pri Arboréte Borová hora Technickej univerzity. Rok 2007 sme 3. februára otvorili výročnou členskou schôdzou na ktorej sa zišli aj priatelia z iných klubov. Ozdobou stretnutia bola pútavá prednáška pr. Romana Staníka z jeho cesty po Chile.

Hostia z Martina, Trenčína, Handlovej, Bratislavy a z iných miest si vymieňali dojmy z kaktusárenia s našimi členmi, kde nechýbal Zlatý Alberto – Juraj Labanc, ďalej Gabriel Vereš a iní. Členovia nášho klubu sa po zahájení roka stretli viac krát. 20.februára to bola prednáška o sklaničkách a o ceste po Bulharsku za skalničkami nášho člena pr. Rotha z Kremnice. Ďalej to bolo jarné otvorenie sezóny v skleníku Arboréta Borová hora a videoprezentácie na tému: rod Ariocarpus a „Rozumejú kaktusy matematike“. 

Ďalšou akciou bola propagácia kaktusárenia v úzkej súčinnosti s Arborétom Borová hora na výstave „Kvetena“ v Banskej Bystrici, ktorá sa stretla zo záujmom širokej verejnosti. Na základe pozvania sa dňa 2. 6. 2007 niektorí naši členovia zúčastnili 13. Bratislavského sympózia. Pr. Gabriel Vereš tam prezentoval prednášku na tému: rod. Pediokaktus. 

Od počiatku roka náš klub vydal dva čísla pravidelného spravodaja „Kaktusár“. 15. júna 2007 sa organizuje návšteva členov nášho klubu po zbierkach kaktusárov v Olomouci a na Ostravsku. Ako vidíte tak naša klubová činnosť je pestrá. No čaká nás hlavná akcia roka a tou je pravidelná každoročná výstava kaktusov a sukulentov v dňoch 22. až 24.júna 2007 v športovej hale mesta Sliač. Tu je široký priestor pre našich členov na prezentáciu ich pestovateľských úspechov. Súbežne s výstavou kaktusov sú pripravené moje videoprezentácie, ako aj výstavka kresieb so súvisiacou tématikou. Aby tí čo sa nezúčastnia našej výstavy, aby neboli ochudobnení, pripájam niekoľko kresieb. Leto šantí vo všetkých podobách. 
Máme polrok a ešte mnoho kaktusárskych akcií pred sebou. 
O nich vás budem informovať. 
Dovidenia zo Zvolena.

(Copyright Ján Baran)


Ján Baran
E-mail:
jankab@zoznam.sk 
 

(C)

zpět