Recenze - webová stránka 
Cact. and Succ. Field Number Query (CSFNQ)


Webová stránka http://ralph.cs.cf.ac.uk/cacti/fieldno.html je jednoduchá na ovládání - a často nám hodně pomohla. Tato část internetové stránky R. Martina je, bohužel, závislá na dobré vůli těch, kteří jsou ochotní své, mnohdy velmi privátní informace, předat do světa. Myslím si, že R. Martin už nějakou dobu nic nového nedostal.

CSFNQ umožňuje hledat osoby, ukryté za akronymy,  dodá i bližší podrobnosti o nich a to při využití hesla field collector service; po odeslání dotazu např HK 381 se dozvíme, že pod tímto polním číslem se skrývá rostlina z okruhu Escobaria orcuttii, nalezená H. Kuenzlerem s informací o místě nálezu. Chceme -li vědět o HK více, použijeme hesla field collector.

Zřejmě nejpoužívanějším bude heslo field number finder. Po jeho oživení a zadání jakéhokoli rodového a druhového jména se dají zjistit všechna polní čísla a dostupné informace, vztahující se k tomuto druhu, uložená v databázi R.Martina.  

Potěšitelné je, že informace o svých polních číslech poskytli R. Martinovi i česko-slovenští kaktusáři.


Vladislav Šedivý
E-mail:
vladsedivy@centrum.cz
 

(C)

zpět