O přípravcích na ochranu rostlin

Autor: Milan Douděra


Myslím si, že nazrál čas osvěty. A to konkrétně o přípravcích používaných na ochranu rostlin. Doby Metationu a BI 58 jsou už naštěstí dávno za námi. Určitě máte vrytý do paměti ten jejich jedovatý odér. Před nějakými deseti lety jsme začali používat Nurelle a před nedávnem Confidor.

Jak vývoj postupuje, zápachu ubývá, snižuje se škodlivost pro člověka a co je dle mého názoru velmi významné, na první pohled však skryté - je, že se značně snižuje množství přípravku používaného k hubení nežádoucích organismů. Srovnejme si to přehledněji, kolik přípravku spotřebujeme na 1 konev (t.j. 10 l vody): 

Metation EC  ředění 2 %     asi 200 ml (1 hrnek)
Nurelle D ředění 0,2 % asi 20 ml (2 polévkové lžíce)
Confidor 70 WG ředění 0,02 % asi 2 ml (půl kávové lžičky)

To jsou rozdíly!! Takže až budete kupovat jakýkoli přípravek, dobře se podívejte na používané koncentrace. Zdánlivě levný přípravek se po přepočtu může stát zrovna tím nejdražším.

A z letošní nabídky přípravků na ochranu rostlin povolených v ČR vybírám několik, o kterých si myslím, že by byly vhodné pro použití na ochranu kaktusů a dalších námi opečovávaných rostlinek. Většinu přípravků využijete nejen na ochranu sukulentíků, ale třeba i ovocných stromů či zeleniny na zahradě.

Actellic 50 EC
Hubí veškerý hmyz. Pro včely jedovatý. Působí jako dotykový, požerový a dýchací jed s výrazným hloubkovým účinkem.
Ředění 0,2 %. Cena okolo 1.500 Kč za litr. Ochranná lhůta (OL) 3 dny.

Nurelle D
Hubí krytonosce, mšice, blýskáčka, obaleče, třásněnky a další. Vedlejší účinky má na svilušky. Pro včely jedovatý. Působí jako kontaktní, dýchací a požerový insekticid s výrazným reziduálním a repelentním působením.
Ředění 0,2 %. Cena okolo 1.050 Kč za litr.

Marshal 25 EC
Hubí mšice, mandelinky, dřepčíky, drátovce, krytonosce a další. Vedlejší účinky má na slimáky a slimáčky. Působí systémově a dlouhodobě.
Ředění 0,2 %. Cena okolo 630 Kč za litr.

Zolone 35 EC
Hubí savé a žravé škůdce jako dotykový a požerový jed s výrazným hloubkovým účinkem. Vedlejší účinky má na svilušky. Pro včely je relativně neškodný. Ideální pro použití na ovocných stromech.
Ředění 0,2 %. Cena okolo 550 Kč za litr.

Calypso 480 SC
Hubí savé a žravé škůdce jako kontaktní a požerový jed, je v rostlinách rozváděn a má dlouhodobý účinek i za vysokých teplot a při slunečním svitu. Pro včely je relativně neškodný.
Ředění 0,025 %. Cena okolo 6.150 Kč za litr. OL 2 dny.

Confidor 70 WG
Hubí savé a některé žravé škůdce jako dotykový, požerový a dýchací jed. Zejména je používán proti mšicím, molicím a červcům (vlnatky, kořenovky, puklice). Pro včely zvlášť nebezpečný.
Ředění 0,016 %. Cena okolo 21.500 Kč za kg. OL 2 dny.

Actara 25 WG
Hubí savé a žravé škůdce požerovým a dotykovým účinkem. Pro včely zvlášť nebezpečný. V rostlinách se šíří kořeny, listy a stonky, má velice dobrou účinnost mezi 12 a 27 C. Zaručený účinek 3 až 5 týdnů, většinou trvá po celé vegetační období. V ČR je registrován zatím jen proti mandelinkám a mšicím, ale ve světě se používá na různé hmyzí škůdce v rýži, ovocných dřevinách, citrusech, zelenině.
Ředění 0,008 %. Cena okolo 6.500 Kč za kg. OL 3 dny.

Přípravek Actara je letošní novinka, zatím mi není známo, jestli jej někdo na kaktusech vyzkoušel. Má ale předpoklady pro to, aby jedinou zálivkou ochránil všechny kytičky na celou sezónu před všemi hmyzími škůdci.

Pokud budete mít o některý z výše uvedených (popřípadě i neuvedených) přípravků zájem, tak jej mohu opatřit ve velkoobchodním balení. Obvykle bývá 1 nebo 5 litrů. Pouze přípravek Actara nabízím rozvažovaný v baleních 100 g za 700 Kč a 10 g za 100 Kč. (Cena platí do výstavy kaktusů). A když si trochu započítáme, tak vychází náklad na 1 konev zálivky či postřiku takto: 

Actellic 10 l x 0,002     x   1.500 Kč = 30 Kč
Nurelle 10 l x 0,002     x   1.050 Kč = 21 Kč
Marshal 10 l x 0,002     x      630 Kč = 13 Kč
Zolone 10 l x 0,002     x      550 Kč  = 11 Kč
Calypso 10 l x 0,00025 x   6.150 Kč = 15 Kč
Confidor 10 l x 0,00016 x 21.500 Kč = 34 Kč
Actara 10 l x 0,00008 x   6.500 Kč  = 5 Kč

(„Ukradeno“ z http://kkp.webpark.cz s vědomím autora)


Milan Douděra 
tel.: 776 145 265 
E-mail:
doudera@mmp.plzen-city.cz
 

(C)

zpět