Ještě jednou ke sterilizaci výsevního substrátu v mikrovlnce


V poslední době mě zaujala série článků o propařování substrátu pro výsevy v mikrovlnné troubě. Přestože tento způsob sterilizace výsevního substrátu užívám již řadu let, nenapadlo mě, kolik veselých příhod se dá při této celkem jednoduché činnosti zažít. Na zveřejněných článcích je zejména pikantní, že jejich autory jsou inženýři, a tedy by se dalo předpokládat, že jejich vzdělání je vybavilo znalostmi, které podobné příhody vyloučí.

Fyzikální podstatou mikrovlnného ohřevu je přeměna energie vysokofrekvenčního elektromagnetického vlnění při průchodu elektricky vodivým materiálem, nejprve v elektrický proud a následně v teplo. Čím je materiál vodivější, tím více tepla vzniká, o čemž se již přesvědčili ti, kdo v ohřívané polévce nechali kovovou lžíci nebo ji ohřívali na tom krásném talíři se zlatou obroučkou. Obsahuje-li materiál v mikrovlnce volnou vodu, pak vznikající teplo ohřeje tento materiál na teplotu varu vody a po dosažení teploty varu všechno další teplo se spotřebovává k odpařování obsažené vody, tedy dokud hmota v mikrovlnce obsahuje volnou vodu, její teplota nepřekročí teplotu varu vody.

Z výše popsané fyzikální podstaty děje v mikrovlnce se dá odvodit postup pro propařování, který se sice liší od již zveřejněných, ale zato funguje bez ohledu na typ mikrovlnky.

  1. Substrát před propařováním zbavíme kamínků a hrudek prosátím přes síto s oky cca 3 x 3 mm. Uvnitř kamínků není volná voda a tedy se mohou ohřát daleko více než zbytek substrátu, no a hrudky se u nás často tvoří třeba kolem zrezavělého hřebíku, který vypadl z podkovy koně jednoho ze Žižkových bojovníků.

  2. Do přiměřeně velkého mikrotenového sáčku dáme substrát tak akorát vlhký pro vysévání. Přiměřeně velký sáček má asi pětinásobný objem, než kolik do něj dáme substrátu, protože musí být prostor na páru.

  3. Na substrát v sáčku nalejeme vodu v množství asi 0,2 l na litr substrátu a substrát v sáčku (zvenku) promneme, aby vlhkost byla všude rovnoměrná.

  4. Sáček uzavřeme a to tak, že ho jednou přehneme a vzniklý přehyb stáhneme gumičkou, nad substrátem ponecháme asi dvojnásobek objemu substrátu volného prostoru.

  5. Sáček vložíme na otočný talíř mikrovlnky. Čas nastavíme na 15 minut a výkon na maximum...

 

a kdo chce číst dál, ať si klikne na výtečný plzeňský web 
http://kkp.webpark.cz/

 


Autor: Milan Kůrka
 

(C)

zpět