Oploceným Mexikem (33)


Silnice je „slušná” , Japončík vrní a jak zjišťuji posléze, kolegové chrní. Pěkně se napapkali, napili, tak se vrhli na zdravý podvečerní spánek.

Nocovat bychom chtěli ještě před Valparaísem. Po šedesáti kilometrech začínám hledat skulinu mezi ploty. Nejdříve silnici lemovaly pastviny, pak lány kukuřice. Nevhodné terény pro spaní. Těsně před prvními zalesněnými kopci na nás zívla polní cesta. Vtáhla nás jako magnet a po pár stovkách metrů nám nabídla pohled na zářící vodní plochu. Malá přehrada sto krát pět set metrů s poměrně čistou vodou. Cesta pokračuje dál k vesnici Colonia Morelos. Kolem je řídký porost stromů a vzácně husté trávy. Ideální nocoviště. Kolegové staví stan a pak sedíme v autě, děláme hygienu dutiny ústní pekelnou vodou a hodnotíme den. Stihli jsme toho hodně a nebýt deště, bylo to ještě lepší.

Valparaíso - radnice

Je pátek 28.9. Vstávám, když slunce začíná vykukovat nad kopcem za přehradou a jdu zhodnotit vodu. Je teplejší než vzduch a důvěryhodné konzistence. Naposledy jsme se koupali před osmi dny. Tělo si na to zvykne, ale vyhýbají se nám i psi. Vracím se pro pomůcky očisty a pak se vrhám do vody. Vyženu z ní hejno divokých kachen a přilákám Luboše a Pavla. Čistí na těle směřujeme do Valparaíso.

Valparaíso - Láska buduje mír

Parkujeme vedle kostela, který připomíná pevnost. Na protější straně silnice je na zdi nápis „El amor construye la paz”. Láska buduje mír. Dalo by se s tím souhlasit. Nenávist je však po celém světě stějně zdatný soupeř.

Obdélníkové náměstí je tradičně plné zeleně. Po jeho obvodě lavečky pro znavené a nezbytní čističi bot. O deset schodů výš nad náměstím je radnice a vedle ní restaurace Hacienda se skvělými dobovými fotografiemi z mexické revoluce v roce 1910. Pavel se vrací s čerstvým pečivem, takže můžeme pokračovat na západ, na naleziště Coryphantha tripugionacantha.

Cesta do městečka Huejuquilla je asfaltová, za ním se přemění na širokou prašnou teraserii.. Několik desítek kilometrů znamená přejezd ze Zacatecasu do Jalisca, opět do Zacatecasu, až skončíme v Durangu. Hranice států se zde kroutí jako cesta kolem starostova pole.

U vesničky Los Arroyos

Mění se však okolí. Kopce krášlí obnažené skály, mnohdy samostatné monolity. Bílé, žluté, červené. Řeky lemují skalnaté kaňony.

Okolí je zelenější, kolem cesty je spousta kvetoucích bylin nádherných barev. V tomto směru máme nedozírné nedostatky.

Když zastavíme, do uší nám buší silné drnčení, podobné cikádám. Pavel tvrdí, že jsou to dráty místní sítě, jejíž stožáry stavěly ze stromů, jaký zrovna padl. Rovný, šikmý, několikrát vykřivený. Jeho teorii ruší projíždějící auto. Drnčení zmizí a za chvíli se opět rozezní. V trávě však nacházíme spoustu koníků různých barev. Na naše poměry jsou robustní a jsou až deset centimetrů dlouzí. Někteří jsou jako chameleoni, mají barvu kamení, na kterém sedí a je těžké je najít. Jiní jsou pestří. Při vyrušení skáčou do vzdálenosti tří až pěti metrů. Pokud se trefí do člověka, je to docela slušná rána.

Los Arroyos - Můj dům, můj hrad

V každé zatáčce se objevuje nová scenerie. Projíždíme vesničkou Los Arroyos. Domky jsou zde z kamene a kolem nich kamenné ohrady . Můj dům, můj hrad. Nad cestou zaujme domek čtyři krát čtyři metry, stavěný jako hradní věž. Kolem kamenná zídka a k ní kamenné schody od silnice.

Nad vesnicí upoutá pozornost monolit skály, uprostřed které je nějaká jeskyně a od ní vytesaná stezka kolem skály, až na vrcholek, ozdobený klasickým křížem.

Krása Duranga - údolí řeky Rio Atengo

Pod námi se otevře údolí lemované skalnatými stráněmi, osamělými monumenty i soutěskami řeky Rio Atengo. Fotogenické okolí.

Sjíždíme k Puente Tepetatito. Jen zastavíme, je u nás Mexičan na koni. Sombrero na hlavě, bílá košile a pravé kožené legíny. Laso a barevnou tašku u sedla. Asi ho žena poslala na nákup. Prohodí s námi pár slov, zapózuje pro objektivy a mizí.

Puente Tepetatito - Mexičan na koni

Nikdo neřekl start, ale stejně to tak bylo. Kdo ji (Coryphantha tripugionacantha) první najde. Nad cestou je neprostupné křoví. Jen tu a tam se najde sotva znatelná pěšinka, která tu hrůzu proráží. Hlavu dolů a směr nahoru.

Vyhrál Pavel. Skvělé rostliny. Již malé semenáče mají středové silné trny, které je výtečně zdobí. Malé paloučky mezi hustým křovím však moc rostlin nenabízí. Výrazněji se zde prosazuje Echinocereus pamanosiorum. Trsovitý, vzpřímený, s pravidelnými středovými trny. A zajímavý akátovník. Má zelenou kůru a velmi jemné lístky.

Coryphantha tripugionacantha

Pod jedním keřem jsem našel několik dospělých tripugionacanth vykopaných a pohozených. Asi vadily nějakému pasáčkovi. Sázím je na kamenitý plácek vedle stromu. Doufám, že ožijí, a že mě budou blahořečit, že nejen kopat, ale i sázet jezdí čeští kaktusáři do Mexika.

Bizardní skály kolem stanoviště Coryphantha tripugionacantha

Nabažení lokalitou, sedáme do auta. Ještě pár zatáček dál k pohoří Sierra los Huicholes. Býval by to byl krásný výlet jet dál, ale měli jsme jiný plán.

 

pokračování příště…

 


Vladimír Basovník
e-mail: bavl@centrum.cz
 
 

(C)

zpět