Informace z nadace Inka


Vážení kmotři a přátelé našich dětí,
po přestávce, způsobené stavebními pracemi v budově, kde je naše kancelář, opět můžeme v kanceláři přijímat hosty. Působíme na stejné adrese jako dříve: Praha 7, ul. Milady Horákové 32, budova dvorního traktu vlevo, provizorně nyní v bytě ve 3. patře. Stavební práce stále probíhají a zřejmě se oproti plánovanému termínu dokončení v listopadu ještě "protáhnou", budeme tedy ještě několik týdnů bez pevné telefonní linky. Paní Mikolášková je v kanceláři každé úterý a velmi často také ve čtvrtek, Olga Vilímková tam přebývá často, ale nepravidelně (vzhledem k výuce na VŠE a akcím NF Inka).

V současné době překládáme dopisy, které jsme dostali od dětí v září, brzy vám je rozešleme. Připravíme také podrobnou zprávu o naší činnosti v Peru, zatím bychom se s vámi rádi podělili o velkou novinu: dva naši studenti - Wilson a Wilber z oblasti Queromarky složili úspěšně přijímací zkoušky a byli přijati na vysokou školu zemědělskou a na pedagogickou fakultu. Je to velký úspěch, oba jsou z chudých rodin, Wilson je sirotek, oba tráví odpoledne po škole na poli nebo na pastvě, kde se intenzívně připravovali na přijímací zkoušky, samozřejmě kromě kursů, které navštěvovali.Wilson přebýval často v Cusku, kde docházel na přípravný kurs na zemědělskou školu, tehdy spával s naším nadačním spolupracovníkem v jeho posteli - každý z jedné strany. Pokojík je malý, nevešla by se tam ani matrace na zem a na další pokoj nebyly peníze. Přijetí chlapců na VŠ bylo pro všechny naše další srdíčka velkým povzbuzením - totiž, že je možné, aby pastýř z hor studoval na univerzitě.
Velice vám všem děkujeme za podporu, toto je možné jen díky vašim příspěvkům pro děti.

Dovolujeme si vás pozvat na následující akci, kterou pořádáme v nejbližší době:

19. - 21. 11. 2005 - Luhačovice, beseda o Peru spojená s výstavou peruánských krojů

Srdečně vás zdraví Olga Vilímková


 

(C)

zpět