Ostník - časopis Klubu kaktusářů v Ostravě


Členové Klubu kaktusářů v Ostravě nepochází jen z centra, ale i z blízkého okolí, kteří se nemohou vždy našich schůzek zúčastnit. Aby byl navázán lepší kontakt a informovanost všech členů, rozhodli se členové tehdejšího výboru našeho kroužku v čele s Dr. Plesníkem, panem Svobodou, Bahounkem a dalšími, vydávat informátor o všech připravovaných akcích pod názvem Ostník. Posléze se přidaly různé zkrácené překlady zahraniční literatury, pěstitelské rady ap. Brzy si Ostník získal oblibu i mezi zájemci z ostatních organizací. Tak vznikl klubový zpravodaj, který má v republice už řadu let, dobrý ohlas. 

První číslo Ostníku vyšlo v březnu roku 1971 a prvních deset let neúnavně psal referáty, články a staral se o jeho rozmnožování předseda MUDr. Vladimír Plesník. Jelikož tehdy bylo odebírání Ostníku vázáno členstvím v ostravské organizaci, stoupl počet členů na přelomu 70. a 80. let až na 300. Časově náročnou práci v napsání a vydávání Ostníku pak převzal na tři roky Ing. Jaromír Chvastek. 

Od roku 1985 tuto práci převzal nynější předseda Klubu kaktusářů v Ostravě, pan Lumír Král, který po revoluci v posledních letech přešel z cyklostylového formátu A4, na počítačové zpracování a formát A5. Ostník dnes vychází pravidelně 10x ročně o 16 stranách za přispění stálých přispěvatelů. Obsah jednoho čísla tvoří několik stálých rubrik jako: Z literatury, Z naší činnosti, Naši jubilanti, několik seriálových příspěvků jako: Kouzlo sukulentů, Rod Matucana, a mnoho dalších zajímavých článků a informací o kaktusech a jiných sukulentech a dění kolem kaktusů vůbec. K různým příležitostem pak vychází i mimořádná rozšířená čísla. 

Zájemci o časopis Ostník, nechť se informují na adrese distributora: 
Ing. Vladimír Skoumal, M. Bayera 6039, 708 00 Ostrava - Poruba, 
tel.: 596 951 955. 

Úpnlé číslo Ostníku ke stažení ve formátu PDF (1,48 MB)

Číslo 343 - Ročník 34- Říjen 2005 ve formátu PDF (1,48 MB)

OBSAH – ŘÍJEN 2005
Z literatury 
Drobničky
Rod Eulychnia Philippi
Zavírání sezóny v Chrudimi
Září u pana Krále
Z naší činnosti
Vzpomínka
Naši jubilanti
Kalendář kaktusáře – říjen
Parodia nivosa (Frič) Backbg. 
Nabídka

Informace

str.
114

116
117
120
122
124
124
126
126
127
128
128

 


Lumír Král
e-mail: lumir.kral@iol.cz 
 

(C)

zpět