Atlas sukulentov


Projekt vydávania Atlasu sukulentov sa zrodil hneď v prvých dňoch vydávania časopisu Cactaceae etc., teda v roku 1991. Roky trvalo, kým sa nám podarilo nájsť aspoň jadro tímu, ktorý by bol schopný v začatom diele aj pokračovať. Bolo to v roku 1997, keď vyšiel Atlas sukulentov I./1997 – na 40 listoch formátu A5, s farebnou fotografiou na čelnom liste a čiernobielym textom (+ niekedy aj s botanickou kresbou) na zadnej strane. Od tých čias tých Atlasov sukulentov vyšlo spolu VII. na 280 listoch a na zatváraní sezóny v Chrudimi v septembri 2005 vyjde AS VIII./2005.

Na každom liste pozorný čitateľ – sukulentár nájde okrem fotografie aj čeľaď v ktorej je rastlina zaradená, jej poradové číslo, autora a miesto popisu platného mena, etymológiu – prečo sa rastlina volá tak ako sa volá, basionym a všetky synonymá s autorom a miestom popisu, podrodové či skupinové zaradenie v rámci hierarchie, čo najkompletnejší popis ako rastlinu chápeme dnes, miesto jej rozšírenia v prírode, poznámku o jej príbuzenstve či inej dôležitej vlastnosti, pestovanie, dostupnú aj odporúčanú literatúru vzťahujúcu sa k druhu a samozrejme prehľadné piktogramy, ktoré aj tomu, kto nevie česky alebo slovensky, ľahko napovedia všetko o vlastnostiach rastliny a jej pestovaní v zbierke.

V súčasnosti sme tím autorov dobudovali na počet asi 8-9 aktívnych ľudí a popri členoch Spoločnosti českých a slovenských pestovateľov kaktusov a sukulentov sme získali spolupracovníkov aj v Rusku, Nemecku, USA, Belgicku, ktorí nám poskytujú potrebné fotografie či dôležité poznatky, konzultujeme s nimi celkové vyznenie textov a aj výber druhov do jednotlivých dielov Atlasu sukulentov.

Postupne mapujeme všetky sukulentné čeľade (malo by ich byť dobre vyše 100) a v ich rámci tie najdôležitejšie rody, druhy..., a to nielen tie najzaujímavejšie z pestovateľského či zberateľského hľadiska, ale aj také, ktoré by si svoje miesto v zbierkach určite zaslúžili a je súčasne nádej, že sa budú dať zohnať. Preto je obsah jednotlivých listov pestrý, hoci sa nevyhýbame ani tomu, v rámci jedného ročníka predstaviť naraz viac druhov jedného rodu, aby sme vyhoveli záujmu čitateľov o čo najrýchlejší a najkomplexnejší pohľad na skupinu rastlín, ktorá ich zaujíma.

V roku 2006 výjdu na jar a jeseň 2 ďalšie Atlasy sukulentov so zameraním na malé ružicovité či iné vysokosukulentné druhy z Afriky, Ázie a oboch Amerík, vrátane u nás niekoľkých skoro neznámych alebo len zriedka pestovaných rodov.

Kumulatívny index 1997-2005 (I. - VII.) - formát MS Word


Igor Dráb
editor Atlasu sukulentov
e-mail: jidrab@nextra.sk
 
 

(C)

zpět