ADANSON Michel
(7. 4. 1727 – 3. 8. 1806)


Významný francouzský botanik, přírodovědec ADANSON Michel se narodil v Aix-en-Provence asi 30 km severně od Marseille. Jeho rodina se přestěhovala roku 1730 do Paříže. Studoval na koleji Sainte Barbe, byl žákem Bernarda de JUSSIEUA, skoumal rostliny v Jardin des Plantes. Na konci roku 1748 odjel do Senegalu jako zaměstnanec Indické společnosti, kde strávil čtyři roky sbíráním rostlin a zvířat, které popisuje, prováděl zde soustavná meteorologická a astronomická pozorování, kreslil mapy země a vytvořil slovníky nářečí na pobřeží Senegalu. 

Po jeho návratu do Paříže v roce 1754 přivezl velkou sbírku rostlin, jež se později stala součástí královských herbářů, vedených Georgem BUFFONEM. Zpracované materiály použil ve svém díle “Histoire naturelle du Senegal”, které vydal roku 1757, kde popisuje senegalskou flóru a  měkkýše (mimo jiné obsahuje i první kompletní popis baobabu - Adansonia). Navrhl zde i svůj přirozený systém rostlin na základě srovnání modifikací orgánů, odlišný od LINNEHO. V roce 1763 vydal knihu “Familles des plantes”, kde svůj systém ještě zdokonalil, založil jej na botanické příbuznosti a morfologii rostlin, založený na systému Josefa Pittona de TOURNEFORTA. Zde např. popisuje prvně rod Hariota. U živočichů, které se rovněž snažil nějak utřídit, bral v úvahu i anatomickou stavbu jejich těl. 

Do botanické a zoologické systematiky zavedl také statistické metody. Přestože byl mezi evropskými přírodovědci dobře znám a uznáván, jeho systém organizmů se nikdy neujal a byl vytlačen systémem Linnéovým. Byl členem akademie věd, kde zpracovával došlé materiály, které se skládaly z 27 velkých dílů rukopisu o systematice a přes 150 dílů abecedně uspořádaných asi 40 000 druhů. Dále zpracoval slovník obsahující 200 000 slov s jejich výklady a další. 

Tato ohromná práce, kterou stále doplňoval nebyla nikdy vydána. Informace z tohoto díla však použil ve svých knihách Antoine Laurent de JUSSIEU. Michel Adanson umírá v Paříži v chubobě po měsících utrpení. Carl LINNÉ po něm popsal africký strom baobab - Adansonia digitata Linnaeus.


Lumír Král
E-mail: lumir.kral@iol.cz    
 
 

(C)

zpět