Echinokaktus

Obrázkový čtrnáctideník ZAHRADA
(dříve „Zahrada domácí a Školní“)
šéfredaktor Josef Vaněk, zahradní architekt v Chrudimi 

Ročník XXIV/1929, sešit 4, strana 53 


Vedle cereusů, echinocereusů, echinopsis, mamillarií a opuntií, je hlavním a často za nejpřednější rod považován echinokaktus. Jsou zájemci, že úctu v nich budí jen tyto kaktusy a vše ostatní považují za podřadné. Opravdu dobře opatrovaná sbírka echinokaktů je něco skvostného. Je to rod na druhy, odrůdy a formy velmi bohatý a je zapotřebí k tomu značné vědomosti. Povšechně platí pěstování echinokaktusů za nesnadné. Kritické období je ale vlastně jen v zimní době, kdy většina echinokaktusů je choulostivá na vlhko, přes to však zase nesmějí úplně přeschnouti. Z jara pak jsou choulostivé vůči příliš silnému ozáření slunečnem. Studené místo jim nesvědčí a vyžadují do určité míry ohřátý vzduch. Jen menšina druhů vyhání odnože, takže je třeba rozmnožovati setím.

Echynokaktusy nejsou pouze kulovatých těl, nýbrž v stáří obyčejně nabývají podoby krátkých, tlustých sloupů. Žebra jsou kolmá, u některých druhů také šikmá, na nich posazeny jsou areoly, oděné plstí, často tak bohatě, že na temeni, kde areoly splývají, vzniká čepička. Mezi jednotlivými druhy vládne veliká rozmanitost a je to ohromná škála přechodů od droboučkého Echinocactus pumilus k mohutnému Echcat. Grussonii. Úžasná rozmanitost ostnů od droboučkých něžných štětinek Echcact. Scopa k tvrdým, rohovitým plochým, ostnům Echcact. Corniger a právě již jen pro ty bizarní, něžné nebo mohutné ostny všech barev a všemožného seskupení jsou echnocactusy pěstovány, aniž by se čekalo snad na květenství. Jsou však také druhy překvapujících květů a mnohdy je až dojímavé, jak nepatrná rostlinka kvete bohaté velikými a nádhernými květy.

Veliké množství druhů třídí botanikové do určitých příbuzenských skupin čili podrodů, nebo jako Rose a dokonce je povyšují na rody samostatné, ale ne vždy šťastně. Schumannův podrod Malacocarpus a Notocactus spojil Rose v jediný rod Naiacocarpus, aniž tím zmenšuje chaos, snad spíše naopak. Ale to není naší věšcí. Poro nás je důležité, že právě tyto echinocactusy, ať správně malacocarpusy nebo notocactusy, jsou jedněmi z nejvděčnějších malých echinocactusů pro kulturu.


Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz  
 
 

(C)

zpět