Nové video DVD z Baja California


Obsah je soustředěn převážně na rod Ferocactus, který je zde zastoupen deseti druhy. Unikátní záběry lokalit ukazují i přidružená rostlinná společenstva a zabírají
i přilehlé ostrovy, na které se lze dopravit jen na rybářských člunech. 

Ferocactus gatesii (82,6 kB)
Ferocactus gatesii 

Video je doprovázeno geologickou historií vzniku poloostrova a četnými mapami výskytu a rozšíření jednotlivých druhů.

Ferocactus chrysacanthus
Ferocactus chrysacanthus 

Video DVD lze přehrávat na osobním počítači vybaveným DVD ROM. Spouštěcí
software je součástí disku. Video DVD rovněž hraje v televizních DVD přehrávačích schopných NTSC televizní normy. Většina evropských přehrávačů tuto funkci umožňuje. 

Ferocactus gatesii
Ferocactus gatesii 

Cena za kus je 330 Kč plus poštovné. Autorem videa je Oldřich Fencl.  

Ferocactus gatesii (117 kB)
Ferocactus gatesii 

Video lze objednat na e-mailové adrese: 
info@sharloch.com 

a nebo přes webovou stránku:
www.sharloch.com 

nebo v Chrudimském kaktusáři
(u Pavla Pavlíčka). 
   
 

(C)

zpět