Prezentace sbírky na webu
Vážení,
zájmová turistika si také u nás začíná hledat své místo na slunci. Chcete-li na webu www.cact.cz , resp. na novinách www.cact.cz/noviny, presentovat svou sbírku, doporučujeme držet se níže navržené osnovy. Přirozeně, že lze cokoliv z této osnovy vypustit, ale také doplnit. Základní osa by však měla být pro přehlednost dodržena:

  1. Jméno a příjmení, všechny kontakty, adresa, telefony, - včetně příp. e-mailové adresy nebo upozornění na svou vlastní webovou stránku. Popis cesty pro cestující autem nebo veřejnou dopravou.
  2. Současná velkost sbírky, její umístění v pěstitelském zařízení, kapacita - kolik návštěvníků je sbírka připravena pojmout
  3. Historie vlastního sběratelství, vývoj sbírky, zaměření, specializace (ev. „historická” fotografie).
  4. Komerční možnosti - např. pro návštěvníky je připraveno k prodeji 2 m2 semenáčků, většinou Gymnocalycium a Sulcorebutia…, v září vydávám vlastní nabídku semen, v květnu mohu poslat vlastní nabídku semenáčků… (pozor - v prezentaci nebude možné vložit celý vlastní seznam své nabídky!
  5. Informace o okolí, historická památka stojící za shlédnutí, restaurace v místě, kde se lze dobře najíst, hotel s č. telefonu nebo mejlem kde lze objednat nocleh, případně tip na turistickou ubytovnu levnějšího typu, odkaz na web turistického informačního centra v místě.

Fotografie majitele sbírky, pěst. zařízení, kolekce rostlin nebo význačné rostliny ze sbírky - nejlépe v digitalizované formě - přibližně celkem 5 - 8 foto.

Lze presentovat i sbírky malé, třeba i balkónové, které nejsou vhodné pro větší návštěvy - prostě jen tak pro radost.

Text může být přeložen i do anglického nebo německého jazyka. Texty (české i příp. cizojazyčné) je vhodné odeslat na disketě nebo e-mailem v některém z používaných textových editorů (např. Word, RTF…) Není-li k dispozici počítač, postačí poslat psaný text a fotografie barevné či černobílé.
Pavel Pavlíček
E-mail: pavlicek@chrudim.cz