Oznámení všem členům
Sekce pěstitelů sukulentů
Po vytištění tohoto čísla ročenky Adenium jsme dostali zprávu, která vážným způsobem ovlivní činnost naší sekce. Po Rudofu Dufkovi opustil naše řady také přítel KAREL SOKOL, který náhle zemřel ve středu 3. listopadu 2004 během botanické expedice na Madagaskaru. Je to pro nás velká ztráta nejenom přítele a slušného člověka ale také svědomitého pokladníka SPS.

Pokud se nám do konce ledna nepodaří Karla Sokola ve funkci nahradit, budeme muset vydáním Adenia 1/2005 činnost sekce pozastavit, případně úplně zrušit. Podmínkou pokračování v dosavadní 18leté a docela úspěšné činnosti SPS je nalezení nového obětavého spolupracovníka s trvalým bydlištěm v Praze. Vedení pokladny SPS není časově příliš náročné, ale samozřejmě jde o pečlivost, poctivost a perfektní pořádek v dokumentaci. Toto oznámení berte tedy i jako výzvu či prosbu.

Než najdeme a pověříme nového pokladníka SPS, pozastavujeme až do odvolání příjem nových členů a z těchto důvodů neposíláme jako přílohu složenku k zaplacení členského příspěvku na rok 2005. Ostatní akce (prodej a distribuce semen a rostlin, vydání Adenium 1/2005) budou pokračovat. Sledujte prosím pozorně naše stránky na internetu: http://sweb.cz/sps.s/!

Děkujeme za pochopení.


V Praze dne 8. listopadu 2004

Jan Gratias
předseda SPS
Jiří Štembera
redaktor ročenky Adenium