Nákup a zasílání kaktusů

Obrázkový čtrnáctideník ZAHRADA (dříve „Zahrada domácí a Školní) šéfredaktor Josef Vaněk, zahradní architekt v Chrudimi
Ročník XXIII/1929, sešit 18, strana 275

Začátečník učiní vždy dobře, pořídí-li si nejprve jen málo kaktusů, a to takové druhy, které i za nepříznivých okolností se daří a kvetou, aby se ne nich učil a pak dále sbírku budoval. To je vždy daleko lepší, než koupí-li někdo hned velký počet choulostivých druhů a nedovede s nimi zacházeti. Importy pak nejsou pro začátečníka vůbec. Je mnoho kaktusů, které i starému, zkušenému kaktusáři dělají starosti, a proto začátečníkovi je obmezení nutné.

Důležité je, aby kaktusy byly kupovány přímo u pěstitele, neboť jen tak obdržíme rostliny již pěstované a zakořenělé, které vydrží. A je lépe raději zaplatiti vyšší cenu za exemplář po dva, tři roky zde již pěstovaný, než levněji koupiti čerstvě nasázený import. Začátečníka svádí, aby měl ve sbírce hned nějaké velké, ozdobné kusy, jaké vídá za výklady překupníků; to jsou však často nedávno importované exempláře, které vězí v květináči i úplně bez kořenů. Z Riviery např. docházejí jednotlivé články opuntií druhu bergeriana, monacantha, tomentosa, plné poupat, které obchodníci jednoduše sázejí hned do květináčů bez kořínku a rozkvetlé dobře prodají. Ovšem jsou to jen opuntie, které po odkvětu obyčejné zakoření, takže se jistě dají zachovati, ale hůře bývá s podivnými a tudíž hledanými kaktusy „dědečky” Cephalocereus senilis, které neustále ve velkém množství bývají dováženy; obyčejné před vánocemi a Novým rokem plní výklady a přes vyšší cenu jdou hojně na odbyt. Z těchto čerstvých, neujatých importů ani jediný nedočká se léta.

Začátečník tedy jedná nejrozumněji, nechá-li jak řečeno, zatím importů a pořídí si od řízků nebo ze semena zde pěstované exempláře. Úplnému začátečníku možno pak doporučiti pro první sbírku tyto vděčné, nejsnadněji se dařící a pěkné druhy: Z Cereusů: flagelliformis, speciosus a Silvestrii; z Echinocactusů; denudatus, minusculus(rebutia), otonis, platensis; z Echinocereusů: Scheerii a Salm Dyckianus; z Mamillarií: centricirrha, gracilis, longimamma, pusilla a Wildii; z Echinopsis: Eyriessii a tubiflora; phyllo: Ackermanni, Pfersdorffii, phyllantodes; Opuntia: robusta, cylindrica, leucotricha.

Ježto dnes máme dosti svých pěstitelů, nemusí nikdo kupovati kaktusy v cizině; naši kaktusáři mají nádherné věci, namnoze lepší než kdekoliv jinde a pojmenování správné. Pro další poučení doporučuje se návštěva velkých sbírek a kaktusářských výstav, kde uvidíme, jak vypadají naše rostliny, jsou-li vyspělé, poznáme, jak vypadají jiné, kterých dosud neznáme, a podle toho svou sbírku dalšími nákupy rozšiřujeme.

Kdo si objedná po prvé kaktusy, bývá překvapen, že jejich balení je docela odlišné od jiných objednávaných rostlin, které bývají posílány s balíčky hlíny, ve vlhkém mechu zabalenými, nebo v květináčích nasázené, kdežto kaktusy dostal bez květináčku a bez hlíny, zabalené pouze v papíře jako pomoranče. Nemusí však míti obavy, že si tím zkazí a neporostou; je to obvyklý a ustálený způsob zasílání a veskrze praktický. Týmž způsobem posílají

se kaktusy do Evropy z Mexika a jižní Ameriky, tím spíše odchované, aklimatisované a zakořeněné rostliny v tuzemsku. Je ostatně nejlépe, nasázíte-li obdržené kaktusy do své hlíny a podle své chuti. Mimo to jsou tu důvody praktické: v květináčích zasílané kaktusy dojdou obyčejně s rozklepaným a uvolněným balíčkem a většinu bude třeba znovu přesázeti; byly tedy květináče a balíčky hlíny jen zbytečným balastem, za nějž bylo však nutno zaplatiti slušné porto a zvýšené výlohy za obal.

Pro zasílání kaktusů bez květináčů mluví ostatně rozhodující okolnost, že jemné trny kaktusů nebo měkká těla sukulentů tvrdostí a vahou květináčů snadno by mohla býti poškozena.

Bez květináčů a hlíny lze i objemnou zásilku kaktusů poslati poštou v lehké krabici nebo bedničce a na poštovní koli jde i několik tuctů rostlin. Přesázení nedá velké práce, pouze je třeba, aby několik dnů zůstaly rostliny v uzavřené místnosti, ne však dlouho, pak zvykají, brzy sice, ale ne náhle, na světlo a vzduch, takže asi během osmi dnů mají plné slunce a vzduch, jako měly dříve.

Dojdou-li kaktusy v době parného léta, musí se první dny málo stíniti, což ovšem odpadá při zásilkách zimních nebo jarních.

První dny přesázené kaktusy nezaléváme, později zkropíme a teprve za několik dnů počneme zalévati, nejprve jen mírně. Kořeny totiž musí dříve zvyknouti na změnu a v prvé v době, když zapustily nové kořínky, potřebují jen nepatrně vláhy. Často se stává, že následkem okamžitého zalití čerstvě nasázených kaktusů ve dvou nebo třech dnech úplně shnijí.

Kaktusy mohou se zasílati po celý rok, vyjímaje dobu silných mrazů. I když jsou kaktusy v plném vzrůstu, bez újmy snesou dopravu a přesázení. Nicméně opatrní kaktusáři kupují kaktusy nejraději na počátku léta, asi koncem června, ježto rostliny jsou již silnější a hlavní věc, mají již vyvinuté kořeny.

 


Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz