Věstník Spolku pěstitelů kaktusů
v Chrudimi
Přehled akcí, které jsou připravovány v Chrudimi. Návštěvy mimochrudimských kaktusářů jsou vítány, vstup zdarma.

Plánované přednášky
(červený salonek hotelu Bohemia, vždy druhý pátek v měsíci od 18. hod.):

  • 12. listopadu 2004 - Pavel Malik, rod Turbinicarpus,
    20 minutový vstup na téma pěstitelské práce - výsevy a přepichování - Quido Kuchařík
  • 10. prosince 2004 - Václav Jiránek - Rod Gymnocalycium
  • 14. ledena 2005 - J. Chvastek, - Chile, Argentina
  • 11. února 2005 - Pavlíček - rod Thelocactus - pokud bude zajištěn dataprojektor
  • 11. březena 2005 - Vlad. Zatloukal - Jih USA? - výroční členská schůze
  • 8. dubna 2005 - zajišťuje se - zájezd na Moravu?
  • 1. května 2005 - otevírání skleníků 10.00 - náměstí, přednáška v museu
  • 10. června 2005 - opékání u Pavlíčků - 17.00 hod., v případě dobrého počasí bude probíhat noční promítání

 


Rádi vás přivítáme
další informace:
Pavel Pavlíček
tel. 469 688 366
e-mail: pavlicek@chrudim.cz