Cereus v novém
Klub kaktusářů Cereus působící v Ostravě-Porubě je počtem svých členů sice relativně malý (proti dobám největšího rozkvětu kaktusářství), ale přesto se má čile k světu a neopomíjí organizaci akcí typu výstav a předvánočních setkání, nemluvě o pravidelných schůzkách každou druhou středu v měsíci (od 18 hodin pro ty, kteří by chtěli omrknout, co se na naších schůzkách děje).

Dlouhá léta jsme se scházeli v kulturním domě v Porubě (dnešní DK Poklad). Ten však celkem logicky staví za prioritu aktivity komerční a my jsme jen těžko mohli k jeho ziskům výraznější mírou přispět. Největší ránou pro nás bylo zamítnutí předem domluvené a v kaktusářských kruzích avizované výstavy v roce 2003, když výstavní prostory byly nenadále využity pro jiné účely.

32. výstava KK Cereus Ostrava-Poruba

Nejistota budoucna se však letos změnila v novou jistotu. Jednatel klubu, který píše tento článek, je dlouholetým zaměstnancem ve školství, a tak hledal možnosti právě u institucí ze svého ranku. A podařilo se. Rádi nás přijali ve stanici mladých  přírodovědců Domu dětí a mládeže Mariánského hory na Čkalovově ulici v Ostravě-Porubě.

32. výstava KK Cereus Ostrava-Poruba

Právě tu se od září budeme scházet a svoji činnost jsme zde zahájili o rok opožděnou 32. výstavou kaktusů a sukulentů. Proběhla sice bez výraznější reklamy, a proto s nižší návštěvností, ale přesto ji můžeme prohlásit za úspěšnou. Stanice mladých přírodovědců nám poskytla ideální výstavní prostory, naši tradiční vystavovatelé zajistili krásné výstavní exponáty i dostatek rostlin ze svých přebytků do prodeje. Velmi nás potěšily návštěvy tříd základních škol, které využili čas končícího školního roku. Většina řada dětí totiž přistupovala k prohlídce rostlin se zájmem a zvědavostí.

32. výstava KK Cereus - nabídka semenáčků

Doufáme, že touto výstavou jsme zahájili novou tradici, na niž si naši příznivci přivyknou a budou se na ni těšit jako na bývalé výstavy v kulturním domě.


Ing. Pavel Klouda