Záliba v kaktusech

Obrázkový čtrnáctideník ZAHRADA (dříve „Zahrada domácí a Školní) šéfredaktor Josef Vaněk, zahradní architekt v Chrudimi
Ročník XXIII/1929, sešit 16, strana 244

Je mnoho lidí, kteří nemohou pochopiti, že může míti někdo zálibu v tak divných bodlinatých kytkách, jako jsou kaktusy, a toho, kdo se jimi obírá, považují za pošetilce, ne-li přímo za podivína. Lidé ti mají arci také svoji libůstku, nějakého „koníčka”, jako každý člověk, ale ovšem zálibu od kaktusářství tak protichůdnou a vzdálenou, že jinou nikdy nepochopí. Snad pěstují holuby, psy, kanáry, či spíše – ježto přítel přírody snáze by chápal naši zálibu – knihy, umění, sport, filatelii nebo jinou materielnější zábavu. Dnes ovšem máme pro kaktusářství ještě jinou omluvu. Je to „velká móda” a jako taková je shovívavě posuzována s předpokladem, že jako každá jiná móda, také kaktusářství, jež toho neb onoho snad právě „drží”, zase časem přejde. Mimochodem řečeno, tato móda neobjevuje se dnes po prvé. Je zajímavé, že po každém období strastných let, po období válek, obyčejně vždy lidstvo vrací se k pravé protivě: zaměstnání co nejvíce klidnému a mírnému. Psychologicky zajímavý a lehce i pochopitelný zjev tento ukazuje se dnes právě tak, jako po válkách napoleonských, kdy právě tak, jako dnes, kvetla záliba v kaktusářství a zahradničení vůbec, jakožto zaměstnání, působící blahodárně na nervy, tělo i ducha. Tehdy také bylo kaktusářství módou, která za tehdejšího, méně kvapného žití potrvala dosti dlouho, načež upadla, vzkvetla poznovu v letech šedesátých (podobně jako akvaristika), znova částečně poklesla, aby dnes opětně a více než kdy jindy povstala k novému životu. Historie se tedy opakuje. Každé nově vzplanulé období kaktusářství vyvolalo v život veliké sběratelství, velké kolekce, slavné sběratele a slavné kolekcionáře. Přispělo také vždy nejmocněji k poznání kaktusů po stránce vědecké. Je tu tedy vždy značné plus této záliby, neboť tisícům přátel přírody připravila chvíle nejčistší radosti.

Je nepochybné, že móda kaktusářská pomine, nikoli však záliba pro kaktusy u pravých přátel přírody. Netřeba míti obav, že by záliba ta zkrachovala; ani v dřívějších dobách nikdy nezanikla úplně a při nynějším velkém jejím rozšíření lze bezpečně očekávati, že i po přechodu módy budou kaktusy hojně pěstovány. Vedle boháčů, kteří pěstují hned tu, hned onu módu, zajímají se totiž dnes o kaktusy lidé, jichž jedinou radostí v boji o denní chléb je pěstování květin. U nich kaktusářství není módou, nýbrž věnují se mu z lásky k přírodě, opravdově; a ti poznali, že kaktusy jsou rostlinami, jež nejvíce mohou poutati přátele přírody. Jiné, obvykle pěstované květiny: pelargonie, fichsie, petunie atd., přes to, že nádherně zdobí okna, balkony, zahrady, přece jen nejsou s to upoutati trvale, neboť chybí jim to, čím právě kaktusy obdařeny jsou měrou nejhojnější a co lidského ducha vždy bude nejvíce poutati: záhadnost, dobrodružnost, romantika.

Každá lidská záliba, tedy i kaktusářství, má jisté kategorie sběratelů. Jsou tu kaktusáři přechodní, kteří vlastně nejsou žádnými kolekcionáři; jsouce pouze svedeni módou, nemají jinak o sběratelství, o kaktusech nejmenšího ponětí, vyjma toho, že jsou to „divné”kytky. Kupují sem tam nějaký kaktus – na jméně nezáleží – jen proto, že “je to maderní”, že je to v moderních jardinierách, v tzv. japonských zahrádkách „dekorativní”, nebo v liliputánských pomalovaných hrníčkách „roztomilé”. Ve skutečnosti je takové pěstování kaktusů nejen bezvýznamné, ale stejně nevkusné, jako když jeden čas v Německu prodávaly se laikům malinké kaktusy, nasázené v liliputánských hrnéčkách v podobě noční vázy. Jménem kaktus je totiž velmi poctívána jistá lidská věc –a v tom tedy měl býti vtip.

Jsou pak kaktusáři přepychoví, kteří cení si kaktusy podle toho, jak jsou drahé, aby se mohli pochlubiti: „víte, že stál 500 Kč?” Ti také nepatří mezi kolekcionáře, jméno druhu pro ně obyčejně nemá významu, jim stačí jen dvě vlastnosti kytky aby byla hodně bizarní, kala se upotřebiti v moderní jardinieře, třeba v podobě nosorožce, a aby pak vše souhlasilo s moderním interierem.

Tyto druhy „kaktusářů”jsou čistě módní, časové species a „záliba” končí záhy zahynulými, utrápenými rostlinami.


Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz