Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae
HOCHSTÄTTER 1993
Sklerokaktusy patří k oblíbeným rostlinám, jejichž pěstování ale není zrovna jednoduché. Až na Sclerocactus polyancistrus snáší ostatní druhy velké mrazy i přes –20°C, ostatně i S. polyancistrus naroubován na mrazuvzdornou podložku (nejčastěji O.polyacantha nebo Echinocereus reichenbachii, aj.) vydržel u mne bez poškození –10°C. Pěstování pravokořenných rostlin je problematické, protože snáší mnohem více sucho jak jednu nevhodnou zálivku. Mnohem jednodušší je roubovat rostliny o průměru ca 1 cm na trvalou mrazuvzdornou podložku, pak tedy pěstujeme podložku a musíme dbát, aby roub příliš nepřerostl, protože např. S. wetlandicus ssp. ilseae je relativně malého vzrůstu a roubováním se stírá rozdíl mezi oběma poddruhy!

Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae, obr. 1

Pan Fritz Hochstätter, jeden z největších znalců rodu, popsal tuto rostlinu v holandském kaktusovém časopise SUCCULENTA v roce 1993 a později ji zařadil do jím vytvořené sekce Mesae-Verdae, kam vedle obou poddruhů patří i dle jména sekce Sclerocactus mesae-verdae. Zejména znaky semen pak rozhodly k rozčlenění rodu do tří sekcí (sekce 1 – Sclerocactus , sekce 2 – Parviflori a sekce 3 – Mesae-Verdae).

Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae, obr. 2

Typová rostlina s polním číslem FH 0700, Pariette Draw, severní Utah, je na prvním obrázku. Je roubovaná na O. fragilis a kvete druhým rokem. Má markantní středový trn na konci mírně zahnutý (ne všechny rostliny mají středový trn). Bohužel se zatím nesetkaly dvě současně kvetoucí rostliny FH 0700 a pokus sprášit ji opakovaně pylem rostliny RP 25 nevyšel a semeník nevznikl, taktéž ale se nevytvořil semeník na (několika!) rostlinách stejného klonu RP 25! Je pravda, že vzhledem jsou rostliny RP 25 (Duchesne Co.,UT) více podobné rostlinám FH 0701 (Uintah Basin, Duchesne River Shale), které ale mohu posoudit pouze podle titulního obrázku v CACTACEAE-REVIEW, Vol.5, No.2, 2002, nebo z webové stránky, ty jsou totiž bez středového trnu!

Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae, obr. 3

Rostliny RP 25 byly označeny, např. v seznamu Stevena Bracka, jako S. brevispinus, popsaný Heilem a Porterem jako druh o rok později (1994) a dnes je vedený jako synonymum S. wetlandicus ssp. ilseae. Roubované rostliny (obr. 2 a 3) přes opatrnou zálivku jsou „hrubšího” vzhledu jak rostlina zpravokořenělá (obr.4) a připomínají spíše poddruh prvně popsaný (Sclerocactus wetlandicus HOCHSTÄTTER 1989). Bohužel jsou rostliny minimálně rozšířené a nebylo o nich mimo Fritze Hochstättera nic napsáno, resp. jsem nic podstatného nenašel. Nemůžeme tedy příliš srovnávat…

Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae, obr. 4

Pěstování rostlin je odvislé od stavu roubovaná nebo pravokořenná, ale platí pro obě možnosti (alespoň u mne), že vodu dostanou až jsou poupata značně vyvinutá, jinak je rostlina bez milosti odhodí. Roubované rostliny vysávají podložku, mají více energie, a tak kvetou více květy najednou ( obr. 5). Květy jsou nádherně růžové, asi 2 cm v průměru a nevoní. Všechny rostliny pěstuji po celý rok venku a mráz jim dosud nic nezpůsobil, i když jsem pozoroval na některých rostlinách malé rezavé skvrnky, které mohly být ale způsobeny i jinými vlivy.

Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae, obr. 5

Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae patří k malým, poměrně novějším druhům a zaslouží si naši pozornost…


Jiří Kolařík
e-mail: jirikolarik@atlas.cz