Kaktusy v květináčcích a truhlíčcích

Obrázkový čtrnáctideník ZAHRADA (dříve „Zahrada domácí a Školní) šéfredaktor Josef Vaněk, zahradní architekt v Chrudimi
Ročník XXIII/1929, sešit 9, strana 113
 
Hlavní podmínkou při pěstění kaktů v květináčích jest čistota květináčů. Dále nesmí býti příliš veliké; spíše menší než větší. Kořeny každé rostliny se snaží dosáhnouti stěnu květináče; je-li vzdálenost od stěny veliká, ochabne tento pud a síla, a kořeny počnou hníti.
 
Otvor na dně květináče se přikryje čistým střepem; na tento dáme vrstvu as 10 cm drobně roztlučených cihel nebo hrubého písku a pak stejná vrstva země. Nyní se rostlina levou rukou přidrží v květináči a sice v té výši, jak má státi, kořeny stejnoměrně rozložíme, načež se stran přidáváme připravenou směs prstě, za stálého sklepávání květináče, aby prsť pronikla i mezi kořeny, které ale nesmí přijíti přímo na stěnu květináče. Když jest květináč řádně naplněn, klepne se jím několikráte o stůl, aby se zem sedla, načež se prsty /palci/ lehce přimáčkne a ještě jednou sklepne. Po vysázení se nesmí hned zalévati, nýbrž za 2 – 3 dny, a to i za teplého počasí.
 
V květináčích pěstujeme již vyspělé rostliny; do té doby se lépe daří v truhlíčkách pospolitě. K tomu účelu se hodí nejlépe dřevěné truhlíčky, as 7 cm vysoké. Dno musí míti několik otvorů a aby měl vzduch lepší přístup, jest prospěšno připevniti na dno ze spodu 2 laťky. Vyplnění těchto truhlíčků děje se jako u květináčů, rovněž sázení.
 
Při pěstování v pařeništi dbejme, aby spodní vrstva listí byla pevně ušlapána a tak vysoká, aby povrch naplněné země byl 10 cm nad povrchem vnější cestičky. Jinak jest pěstění stejné, jako v truhlíčcích, jest však záhodno nasázeti je začátkem srpna zase do květináčů.

Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz