Sulcorebutia steinbachii (Werd.) Backeb.
 
var. horrida Rausch

Sulcorebutia steinbachii var. horrida WR 259

SULCOREBUTIA STEINBACHII (Werd.) Backeb. var. horrida Rausch

Sulcorebutia steinbachii (Werdermann) Backeberg var. horrida Rausch,
Sulcorebutia steinbachii (Werdermann) Backeberg var. horrida Rausch var. nov., Kakt.und and Sukk., 24: 193, 1973
Weingartia backebergiana Brandt, Kakt. Orch.-Rundschau, 2: 70, 1977

Jméno variety je odvozeno od vzhledu otrnění, horridus znamená hrozivý, odstrašující.

Popis
Proti S. steinbachii var. steinbachii je stonek ponejvíce jednotlivý, polokulovitý až kulovitý, 50 – 140 mm vysoký a 80 – 100 mm široký, s tmavě zelenou až nahnědle fialovou pokožkou; žeber až 17, rozložená do hrubých, spirálovitě uspořádaných, 8 – 12 mm dlouhých, 6 – 10 širokých a 6 mm vysokých hrbolků; areoly asi 6 mm dlouhé, 2 – 3 mm široké, bíle vlnaté. Trnů 12 – 16, velmi silné, tuhé, odstávající, píchavé, na bázi zesílené, 10 – 20 mm dlouhé, žluté, červenohnědé až černé, jen obtížně rozlišitelné na okrajové a středové, jednotlivé zřetelněji středově postavené. Květy 35 – 40 mm dlouhé a stejně široké, jednotně světle až tmavěji fialově červené. Plod nahnědle až olivově zelený, kulovitý, 5 – 6 mm široký, s hnědými až načervenale hnědými šupinami; pod nejspodnějšími šupinami jemné bílé vlasy a nikoliv vzácně také ploché bělavé trny. Semena 1,3 –1,5 mm dlouhá a 1,0 – 1,2 mm široká.

Variety a formy
Varieta je charakteristická svým výrazným hrubým otrněním, které je ale do značné míry závislé i na podmínkách stanoviště. Nižší úroveň osvětlení a nedostatek čerstvého vzduchu se projeví jeho zřetelným oslabením. Určité rozdíly lze pozorovat ve vybarvení trnů a rovněž v sytosti zbarvení květů. Rovněž vybarvení pokožky do určité míry kolísá v závislosti na intenzitě slunečního svitu.

Varieta byla popsána podle sběru WR259, jako S. steinbachii var. horrida byla označena také řada nálezů dalších sběratelů: G118, G119, HS91, KA31, KK807, Kr 711 a další nálezy zejména z novější doby byly k S. steinbachii var. horrida s větší nebo menší jistotou rovněž přiřazeny.

Výskyt a rozšíření
S. steinbachii var. horrida se vyskytuje v provincii Arani (Bolívie, departament Cochabamba), v oblasti mezi Vacas a silnicí z Cochabamba do Santa Cruz, v nadmořské výšce kolem 3400 m, ale také v blízkosti této silnice v nadmořské výšce až 4000 m. Místem typového sběru je Vacas, 3400 m; jako místa dalších výše uvedených sběrů bylo uvedeno u Koari, u silnice Cochabamba – Santa Cruz, Lopez Mendoza – Cochabamba, Las Vacas – Tiraque.

Poznámky
S. steinbachii var. horrida je jedna z nejnápadněji otrněných sulkorebucií, zřetelné jemné ploché trny lze nalézt dokonce i v paždí nejspodnějších šupin na květním lůžku. Sbírána byla zejména v novější době opakovaně na více místech v oblasti Vacas podél silnice z Cochabamba do Santa Cruz. Většina těchto sběrů dobře odpovídá charakteristikám této variety, otázkou však zůstává, zda to platí o všech rostlinách, které jsou se jménem S. steinbachii var. horrida případně S. horrida v našich sbírkách spojovány. Občas lze s těmito jmény nalézt i rostliny, které se sice tělem a otrněním příliš neliší, ale květy mají místo charakteristické fialově růžové barvu žlutou a vzrůst je více trsovitý.

Literatura

  • Augustin K., Gertel W., Hentzchel G., Sulcorebutia, Kakteenzwerge der bolivianischen Anden, p. 131, 2000
  • Brinkmann K.-H., Die Gattung Sulcorebutia, p. 47, 1976
  • Lindner P., Přehled rodu Sulcorebutia Backeberg emend. Brederoo et Donald, Aztekia (mimořádné číslo), p. 88, 1982
  • Odehnal J., Slaba R., Rod Sulcorebutia – poznámky pod čarou, Kaktusy 37 / speciál 2, 2001
  • Pilbeam J., Sulcorebutia and Weingartia, A Collector's Guide, p. 79, 1985

 

Pěstování
Svými nároky je S. steinbachii var. horrida zcela srovnatelná s ostatními formami S. steinbachii a dalších příbuzných druhů, které pocházejí z okolních oblastí. Roste dobře na vlastních kořenech, množit ji lze z odnoží, které v kultuře v omezeném rozsahu vytváří. Jako většina vysokohorských rostlin vyžaduje stanoviště s vysokou úrovní osvětlení a dostatkem čerstvého vzduchu, aby se dobře vyvíjelo její výrazné silné otrnění, které je pro tuto rostlinu charakteristické. Zimní stanoviště by mělo být chladné, do 10 oC, aby nedocházelo k předčasnému probouzení rostlin, a pokud je to možné, i světlejší.

Text: Otakar Šída
Foto Pavel Pavlíček ve sbírce Václava Šedy

 


Text do Atlasu kaktusů 2004 – Lophophora fricii je velmi oblíbenou rostlinou v našich sbírkách. Třeba máte nějaké připomínky, vlastní zkušenosti, názory – rádi je přijmeme a možná i do výsledného textu zapracujeme. Napište do redakce nebo autorovi – a to samé i v dalších “předběžně” publikovaných textech. A za to předem díky – redakce Atlasu kaktusů, pavlicek@chrudim.cz
Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz