Výzva klubom na adresár

Vážení priatelia,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás so žiadosťou o spoluprácu pri získavaní údajov pre edíciu publikácie o kaktusároch bývalého Československa, rovnako ako aj samostatnej Českej a Slovenskej republiky.

Redakcia časopisu CACTACEAE etc. by rada knižne vydala lexikón kaktusárov (samozrejme aj tzv. sukulentárov!) dneška a minulosti, teda aj súčasných radových členov jednotlivých ZO.

V prípade, že si želáte, aby v tomto lexikóne boli uvedený aj Vy osobne, prípadne aj iní členovia Vašej ZO, prosíme Vás, aby ste do 30. 4. 2004 zaslali na nižšie uvedené adresy zoznam všetkých žijúcich členov, ktorí majú záujem objaviť sa v publikácii. Boli by sme radi, keby ste poslali i údaje o najvýznamnejších Vašich členoch z minulosti.

Súčasťou údajov by mal byť stručný životopis s dátumom narodenia a rovnako aj stručný “kaktusársky” životopis, v ktorom by malo byť niečo o prípadnej špecializácii, rozsahu zbierky, kedy vznikla, prípadná ochota prijať návštevu do zbierky a pod. Kto už niekam za kaktusami do prírody vycestoval, prípadne niečo významnejšieho publikoval, mohol by uviesť i tieto údaje. Pri významnejších členoch, resp. pri tých, ktorí o sebe napíšu trochu viac, by sme privítali i fotografiu.

Ak Vaša spolupráca bude taká ako dúfame, mohol by sa Lexikon objaviť na trhu na jeseň/podzim tohto roku. Dúfame, že aj s Vašou pomocou sa stane zaujímavou publikáciou, ktorá nielenže pomôže pozitívne zviditeľniť české a slovenské kaktusárstvo a zostane i dlhé roky zdrojom informácií.

Viaceré podobné akcie na prípravu tzv. qadresára zbierok skončili fiaskom pre všeobecný nezáujem. Tentokrát chceme vydať peknú knihu v kvalitnej úprave. Veríme, že to bude dostatočnou motiváciou pre všetkých, ktorí tejto veci môžu pomôcť.

S úctou redakcia CACTACEAE etc.Adresy pre korešpondenciu:
MUDr.Roman STANÍK,
Česká ul. 17, 831 03 Bratislava, SR