Rebutia fabrisii Rausch var. aureiflora Rausch

Rebutia fabrisii Rausch var. aureiflora Rausch

Rebutia fabrisii Rausch var. aureiflora Rausch, Kakt.und and.Sukk., 28: 53, 1977

Varieta byla pojmenována podle barvy svých květů, které jsou na rozdíl od var. fabrisii zbarveny žlutě.

Popis
Stonky odnožujcí, tvořící trsy až o mnoha desítkách těl, kulovité, až 20 mm široké, v kultuře často zřetelně delší; žeber až 14, spirálovitá, rozložená do 2 mm velkých, plochých, okrouhlých hrbolků; areoly oválné, 1,5 mm dlouhé, bíle vlnaté. Okrajových trnů asi 20, 2 – 7 mm dlouhé, sklovitě bílé až nažloutlé s hnědou špičkou; středové trny podobné, až 10. Květy žluté, poněkud menší než u var. fabrisii, asi 25 mm dlouhé a široké; květní lůžko a trubka stopkovité, růžové s hnědými nahými šupinami; vnější okvětní plátky žluté s načervenalým středním proužkem a špičkou; nitky světle žluté, čnělka a blizna se 6 rameny bělavá, čnělka srostlá s trubkou až do poloviny délky květu. Plod kulovitý, až 6 mm široký, s prosvítající tenkou stěnou, světle nazelenalý až nahnědlý. Semena odpovídající sekci Rebutia, podlouhlá, asi 1 mm dlouhá a 0,6 mm široká s lesklou černou testou a velkým, vyklenutým, bílým hilem.

Variety a formy
Rostliny R. fabrisii var. aureiflora jsou v našich sbírkách značně jednotné, ani z naleziště nejsou žádné výraznější rozdíly uváděny. Ve sbírkách se nalézají i rostliny, které vytvářejí mnohem protáhlejší, méně vzhledné stonky. Položka použitá jako typ var. aureiflora byla vybrána ze sběru WR687, jako R. fabrisii var. aureiflora byl označen také sběr MN123.

Výskyt a rozšíření
R. fabrisii var. aureiflora pochází ze severní Argentiny z provincie Jujuy, naleziště variety se nalézá mezi Valle Colorado a Valle Grande v nadmořské výšce 2000 m.

Poznámky
Při prvním pohledu R. fabrisii var. aureiflora stejně jako var. fabrisii ve vzhledu stonků i otrněním nápadně připomíná R. pulvinosa. Také stopkovitý srůst čnělky a květní trubky ukazuje tímto směrem, avšak květní lůžko a trubka jsou kryty šupinami, v jejichž paždí se nevyskytují žádné vlasy ani štětiny, a rovněž tvar semen jednoznačně odpovídá sekci Rebutia a nikoliv sekci Aylostera.

Literatura
Pilbeam J., Rebutia, p. 39, 1997

Pěstování
R. fabrisii var. aureiflora je pěstitelsky nenáročná rostlina, vegetativní množení je snadné, odnože v trsech někdy vytvářejí kořeny i samovolně bez oddělení. Pěstování ze semen může být poněkud omezeno cizosprašností tohoto druhu, pokud je známo, bez sprášení pylem jiné rostliny nejsou semena vytvářena u žádné z variet R. fabrisii. Některé klony var. aureiflora mají sklon neúměrně protahovat své stonky zejména při nižší úrovni osvětlení, klony s kratšími stonky jsou pěstitelsky vděčnější, trsy jsou kompaktnější.

Text: Otakar Šída

Foto Pavel Pavlíček ve sbírce Václava Šedy


Text pro Atlas kaktusů 2004 – předkládáme k diskusi i k případnému doplnění o další informace. Redakce prosí o případné doplňky, úpravy, pozorování…, které autor případně zapracuje do konečného znění textu. Předem díky!
Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz