Rebutia chrysacantha Backeb. 
var. elegans (Backeb.) Backeb.

REBUTIA CHRYSACANTHA Backeb. var. ELEGANS (Backeb.) Backeb.

Rebutia chrysacantha Backeberg var. elegans (Backeberg) Backeberg, Die Cact., 3:1539, 1959
Rebutia xanthocarpa Backeb. var. elegans Backeb., Cact. Succ. J. (US), 23:83, 1951
Rebutia senilis Backeb. f. elegans (Backeb.) Buin. et Don., Sukkde. 7/8: 99, 1963

Jméno je odvozeno od celkového vzhledu variety, což se týká otrnění i květů, elegans znamená úhledný, půvabný.

Popis
Stonek protáhle okrouhlý, až přes 50 mm velký; hrbolky okrouhlé, malé, hustě stojící, uspořádané do spirálovitých žeber; trny štětinovité, až 30, těžko rozlišitelné na okrajové a středové, odstávající, husté, jemné, bílé s nažloutlými špičkami. Květy červené s nažloutlým odstínem; květní trubka štíhlá, nažloutle oranžová; okvětní plátky kopisťovité, podobně jako u všech variet R. chrysacantha zřetelně širší než u R. senilis, nažloutle červené; nitky žluté; čnělka žlutá, volně stojící, blizna bílá, s tenkými roztaženými rameny. Plod kulovitý, s tenkou vysychající slupkou, asi 5 mm široké. Semena černá, lesklá, asi 1 mm dlouhá.

Variety a formy
Varieta je ve sbírkach jednotná, někde se vyskytující rozdíly jsou spíše důsledkem záměn a nesprávné identifikace.

Výskyt a rozšíření
V původních popis bylo jako naleziště uváděno jen severní Argentina, Salta. Otázkou zůstává, zda lze varietě přiřadit i nějaké přesnější místo, případně některý z novějších sběrů.

Poznámky
Původně byla var. elegans přiřazena k R. xanthocarpa, podle údaje autora prvotního popisu pro poněkud kratší otrnění a neznalost květů. Tvar a velikost květu ji však jednoznačně přiřazuje do skupiny R. senilisR. chrysacantha, a vzhledem k více protáhlému růstu, nažloutlému zbarvení trnů při vyšší úrovni osvětlení a k obsahu žluté barvy v květech se širšími okvětními plátky patří var. elegans spíše k R. chrysacantha. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že tato odchylka zřejmě není vázána na žádnou přírodní populaci, bylo by vhodnější, stejně jako u dalších infraspecifických taxonů z tohoto příbuzenstva, zde použít úrovně formy.

Literatura
Backeberg C., Das Kakteenlexikon, p. 383, 1966
Hlinecký A., Rod Rebutia K. Schumann, Fričiana Řada V – Zpráv č. 36, p. 10, 1965
Pilbeam J., Rebutia, p. 121, 143, 150, 1997

Pěstování
R. chrysacantha var. elegans roste dobře i na vlastních kořenech, snadno a pravidelně kvete a vytváří ze samosprašných květů i dostatek semen, která dobře klíčí. Výsevy jsou jednotné a zachovávají všechny charakteristické znaky stejně jako u většiny taxonů těchto příbuzenských okruhů.

Text: Otakar Šída

Foto Pavel Pavlíček ve sbírce Václava Šedy


Text pro Atlas kaktusů 2004 – předkládáme k diskusi i k případnému doplnění o další informace. Redakce prosí o případné doplňky, úpravy, pozorování…, které autor případně zapracuje do konečného znění textu. Předem díky!
Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz