Zpravodaj FRAILEA ještě žije
Po více než roční odmlce se podařilo přivést na svět již 29. číslo Zpravodaje Frailea (za tištěnou barevnou verzi děkuji L. Benešovi), s tímto obsahem:

  • Nová kráska z východní Bolívie – Frailea amerhauseri
  • Forma Frailea horstii (III) – Frailea gigantea n.n. PR 532
  • Můj omyl
  • S čím se peru
  • Jak pěstuje Fraileje K.H. Prestlé

A nejen to – byla uvedena do chodu internetová stránka www.volny.cz/frailea, kde naleznete internetovou verzi právě vydávaného čísla. Stránky bude postupně doplňována již vydanými čísly Zpravodaje Frailea a dalšími specializovanými rubrikami. (Stránku připravil V. Krejčí).Lubomír Berka