50 let KK v Ostravě
Významné jubileum oslavuje v letošním roce Klub kaktusářů v Ostravě. Už v březnu roku 1924 byla v Ostravě založena pobočka kaktusářského Spolku, která však nevykazovala žádnou činnost a proto neměla dlouhého trvání. Teprve v roce 1954 byl v Ostravě založen kroužek kaktusářů, tehdy po Praze a Brně teprve třetí v republice. Tímto činem se rozjela celá plejáda zakládání nových kaktusářských kroužků po celé republice.

Zakládající členové kroužku kaktusářů v Ostravě 1954

Herbert Janota

Václav Plešinger

Emil Zavadil

Po předběžných jednáních byl při Přírodovědecké společnosti v Ostravě na zakládající schůzi dne 14.1.1954 založen Kroužek kaktusářů (viz zápis ustavující schůze). Hlavním iniciátorem a organizátorem mnoha akcí nově vzniklého Kroužku. byl především pan Emil Zavadil, který se stal jeho prvním předsedou. Kroužek by však neexistoval bez dalších obětavých členů. Rok po založení měl kroužek už 41 členů. Druhým předsedou byl zvolen roku 1956 prof. Válek. V červnu 1958 se konal v Ostravě IV. sjezd kaktusářů, to již měl kroužek kolem 90 členů.

Když se podíváme na jeden z prvních seznamů z roku 1958-59, vidíme že dnes na schůzky docházejí už jen dva členové. Služebně nejstarším je pan Josef Litner, který do kroužku dochází nepřetržitě 50 let. Pan Horst Černík dlouhá léta vynechal, aby se zase v posledních letech ke kaktusům vrátil. Jistě jste si všimli, že kroužek kaktusářů v Ostravě měl už v tuto dobu i zahraniční členy, nejznámější z nich byl např. Dr. Leo Kladiwa z Vídně. V průběhu padesáti let prošlo Klubem kaktusářů v Ostravě mnoho známých kaktusářů, na které i po letech rádi vzpomínáme.

Kulaté výročí Klubu bychom chtěli letos oslavit několika zajímavými akcemi. Pro sběratele kaktusářských kuriozit bude vydán buton, keramická upomínka, skleničky a pivní sklenice s logem, trička s logem, rozšířené speciální číslo Ostníku apod. Na pravidelné přednášky přislíbili účast přední naši pěstitelé a cestovatelé.

Hlavní oslavy však proběhnou na setkání kaktusářů ve Frýdlantů n. Ostravicí (25. až 27. 6. 2004), které má už svou tradici a sjíždí se zde kaktusáři i s okolních zemí. Letos připravujeme kromě běžných akcí na setkání i větší společnou výstavu kaktusů s Frýdeckými kaktusáři v místě konání Pobeskydí 2004.

Zvláštní pozornost si zaslouží i setkání gymnofilů, které se bude letos konat v Ostravě ve dnech 3.-5. 9. 2004 a sjedou se zde specialisté tohoto rodu z celé Evropy. Již dnes máme přihlášky odborníků např. z  Holandska, Itálie, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Na všechny zmíněné kaktusářské akce jsou všichni srdečně zváni.


Lumír Král
e-mail:
lumir.kral@iol.cz