Kaktus v noci svítící
Autor: Antonín Babiánek, Dubany

Svého času přišel jsem do jednoho většího města na Moravě a za výkladem jednoho květinářského obchodu čtu: Kaktus v noci svítící. Přešlo mi mnoho kaktusů rukami a ceníků všech firem, avšak o tomto kaktusu nevěděl jsem nic. Napadlo mě, snad novinka, která dala by se využíti, a ještě to laciné osvětlování. Cena na lístku byla dosti vysoká, 28 až 32 Kč. Tento obnos neplatil jsem ani za matku k roubování potřebného nejlepšího druhu. Dlouho jsem se nerozmýšlel a vešel jsem do obchodu, ať uzřím zblízka tu mršku.

Prodavačka ochotně donesla několik kusů a já jsem pohlédl na jeden, byl to nejlacinější kus, Echinopsis, který v duchu ocenil jsem na cenu 3 Kč. Dotknutím prstu přesvědčil jsem se, že puntíky, k osvětlení sloužící, nejsou vlastního původu. Ukázal jsem to prodavačce, která tvrdila, že kaktus je na svítivost očkován. Odcházel jsem s přesvědčením, že kaktus je natřen a za dobu 2 až 3 roky hmota odpadne a kupujícímu zůstane kaktus, který stál 32 Kč, v ceně 3 Kč.

Kaktus nesmí nikdy na své hodnotě ztratiti, tak na př. Grusoni, koupený za cenu 15 Kč, druhým rokem nabývá hodnotu 20 Kč atd., až hodnota jeho dochází i několik set Kč. Pak nutno uvážiti, že nátěr živé rostlině neslouží a neprospívá vzrůstu.


Tento článek vyšel v roce 1931 v časopise „Rádce český rolník”, který vycházel v Předmostí u Přerova:

RÁDCE   ČESKÝ
ROLNÍK


ILLUSTROVANÝ ODBORNÝ ČASOPIS

PRO ZEMĚDĚLCE, CHOVATELE DROB. HOSP. ZVÍŘECTVA,

ZAHRÁDKÁŘE A MILOVNÍKY PŘÍRODY

Čís. 12, Roč. XVIII., str. 436
Předmostí 1931

Vydavatelstvo - Řídící redaktor J. Knejzlík


Pro noviny připravil: Zdeněk Podešva