Výstava sukulentů a tilandsií, Brno, září 2003

Ve dnech 12. až 19. 9. 2003 se ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU Brno na rohu ulic Veveří a Kotlářská uskutečnila již dvanáctá prodejní výstava sukulentních rostlin a tilandsií.

Vystavovatelé:

  • Ing. Ježek, ředitel Květné zahrady v Kroměříži, cestovatel, botanik a publicista
  • Mgr. Pavelka, náš přední znalec jihoafrické sukulentní flóry
  • Otec a syn Potykovi z Orlové – Lutyně, jejichž rostliny udivují vitalitou a skleníky velikostí
  • Ing. Sedláček z Prostějova, dlouholetý kaktusář a pěstitel masožravých rostlin
  • Doc. Dr. Sedlák z Brna, kterého kaktusáři znají i jako specialistu na rod Frailea
  • Manželé Tomandlovi z Prostějova, hlavní organizátoři výstavy

Nelze pominout přínos pracovníků botanické zahrady ke zdaru akce. Pomohli s přípravou a úklidem výstavních prostor, propagací, pozitivně ovlivnili koncepci expozice apod..

Zaměření výstavy
Oproti předcházejícím ročníkům, akcentujícím např. mexickou, jihoafrickou sukulentní flóru nebo sukulentní bonsaje, bylo cílem ukázat sukulentní rostliny v jejich různorodosti a tvarové pestrosti. Exponáty byly umístěny z větší části na pultech uspořádaných do tvaru L, část byla aranžována na podlaze a část na kmenech a větvích (epifyty). Několik výjimečných rostlin bylo použito jako solitery (Ficus palmeri, Operculicarya decaryi aj.).

Výborně byly zastoupeny rody Lithops, Aloe, Haworthia, Dorstenia, Trichocaulon, Euphorbia, ale své favority mohl na výstavě najít prakticky každý. Zajímavostí byly i málo pěstované či vystavované sukulenty , např. Gonolobus, Monolena, novinky rodu Hydnophytum, Pseudolithos, Peperomia aj. Nejpřísnější hledisko snesla, jako ostatně obvykle, kolekce rodu Tillandsia.

 

Informace
Návštěvníci mohli získat další poučení z několika informačních panelů, vystavené naší i zahraniční literatury. Mnozí se obraceli přímo na vystavovatele, manželé Tomandlovi zajišťovali po celou dobu výstavy poradenskou službu. Zdárně jim v tom pomáhaly i studentky posledních ročníků SŠ zahradnické v Rajhradě, které současně dohlížely na bezpečnost exponátů.

Prodej
Rostliny byly zajištěny pro začátečníky, pokročilé i specialisty ve všech cenových relacích. Výhodou bylo průběžné doplňování rostlin a uspokojivá možnost výběru do posledních hodin akce. Snad jen epifytních orchidejí, peperomií a "mesem“ mohlo být více, snad příště. Nikdo neodcházel s prázdnou a mnozí si odnášeli dlouho marně hledané vzácnosti k doplnění kolekcí.

Návštěvnost
Již několik let po sobě se zvyšuje počet platících návštěvníků. Přicházelo kolem 300 lidí denně, nejvíce v sobotu 13. 9. – cca 500 návštěvníků.

Příště
Po dohodě s botanickou zahradou se příští výstava uskuteční opět v září (10. – 17. 9. 2004 od 9 do 17 hodin). Jste srdečně zváni i Vy.


Dr. Adolf Tomandl
Prostějov