Notocactus arechavaletae (Speg.) Herter
 var. alacriportanus Ritt.

NOTOCACTUS ARECHAVALETAE (Speg.) Herter var. ALACRIPORTANUS Ritt.

Notocactus arechavaletae (Spegazzini) Herter var. alacriportanus Ritter, Kakteen in Südamerika, 1: 165-166, 1979

Parodia ottonis (Lehm.) Taylor, Bradleya, 5: 93, 1987

Parodia ottonis (Lehm.) Taylor, The European Garden Flora, 3: 257-265,1987, pro parte – Stuchlíkova citace ???

 Jméno „alacriportanus“ je z latiny a vztahuje se k místu nálezu, kterým je Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazílie.

Popis

Stonek kulovitý až krátce sloupkovitý, 80 mm široký; žeber 8-12, v průřezu poněkud polokruhovitá, 5-10 mm vysoká; areoly kruhovité, s vlnou, později holé, meziareolová vzdálenost 7-12 mm. Trny jemné, jehlovité, pružné; okrajových trnů v mládí 8-12, rovné, světle žluté, později 7-10, většinou prohnuté, žluté nebo žlutočervené, délka 7-12 mm. Květy 35-45 mm dlouhé; nektarová komůrka purpurová; květní trubka 12-17 mm dlouhá; okvětní lístky 20-24 mm dlouhé, 4-6 mm široké, sírově žluté, kopinaté. Plod délky 10-15 mm, šířky 6-9 mm, se šupinami se světle šedou až světle hnědou vlnou. Semeno černé, zvonovité.

Variety a formy

F. Ritter popsal ve svém stěžejním díle o kaktusech „Kakteen in Südamerika“ několik variet N. arechavaletae – kromě var. alacriportanus to byly ještě var. aureus, var. buenekeri, var. horstii, var. limiticola, var. nanus, var. rubescens.

Kromě variet, popsaných Ritterem, známe ještě několik dalších jmen bez platného popisu: var. convexicostatus, var. cunapiruensis, var. grandicostatus, var. horridispinus, var. pantanoensis, var. segredoensis. Na některé z nich je ale pohlíženo jako na zástupce okruhu N. ottonis, protože někdy bývá nesnadné rozlišení obou dvou druhů.

Výskyt a rozšíření

Jako naleziště typu (FR 1027, 1027a) udal F. Ritter Porto Alegre – odtud i jméno variety. V poznámkách k prvnímu popisu uvádí, že oblast rozšíření se rozkládá východně a severně od Guaiba, ale nezasahuje do hor. Var. alacriportanus byla sbírána více sběrateli: N. Gerloff (Gf 5, 87, 90b, 179, 242, 251, 657), M. G. Hamester (MGH 86, 199, 200, 215b), L. Horst – W. Uebelmann (HU 27), A. Nilson (AN 379), K. H. Prestlé (PR 214), F. Stockinger (FS 152, 272, 340, 372), D. van Vliet (DV 79/30), W.-R. Abraham (WRA 569). Sběry byly prováděny na vícero místech, jako oblast rozšíření je možné označit východní část státu Rio Grande do Sul.

Poznámky

Zatímco přístup F. Rittera při rozlišování a popisu jednotlivých variet N. arechavaletae je příkladem jemného členění notokaktusů, při převedení notokaktusů do rodu Parodia jsme svědky opačného přístupu – N. arechavaletae včetně všech jeho variet byl uveden jako synonymum Parodia ottonis.

N. arechavaletae je obdobně jako N. ottonis značně plastickým taxonem a jeho variabilita je značná.

Literatura
Gerloff N., Lück H.-D., Notocactus, 7: 25, 1987
Gerloff N., Neduchal J., Stuchlik S., Notokakteen - Gesamtdarstellung aller Notokakteen, p. 43-44, 1995
Neduchal J., Notocactus-Bilanz 1998, p. 3, 1999
Stuchlík S., Notocactus arechavaletai Spegazzini a jeho variety, Kaktusy, 23: 123-126, 1987
Stuchlík S., Notocactus arechavaletai (Spegazzini) Herter, Minimus, 24:3-19,1993

Pěstování

N. arechavaletae var. alacriportanus se v nárocích na pěstování neliší od dalších zástupců nejen N. arechavaleta, ale celé skupiny kolem N. ottonis. A tak rostlinám dopřejeme pokud možno brzké probuzení na jaře, mírnou, ale stálou zálivku v průběhu celé sezóny, v zimě sucho.

Na obrázku autora textu, kterým je S. Stuchlík, je importní rostlina HU 27 z jeho sbírky.


Text pro Atlas kaktusů 2003 – předkládáme k diskusi i k případnému doplnění o další informace. Redakce prosí o případné doplňky, úpravy, pozorování…, které autor případně zapracuje do konečného znění textu. Předem díky!
Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz