Discocactus buenekeri Abraham

DISCOCACTUS BUENEKERI Abraham

Discocactus buenekeri Abraham W. R., Kakt. und and. Sukk., 38: 282, 1987
Discocactus zehntneri Br. et R.. subsp. buenekeri (Abraham) P. J. Braun et E. Esteves, Kakt. und and. Sukk., 44: 64, 1993

Jméno bylo zvoleno na počest objevitele - tím je pan Rudi Büneker (Bueneker) z Brazílie, neunavný sběratel a cestovatel, milovník kaktusů.

Popis
Rostlina bohatě odnožující, tvořící trsy až 0,5 m široké, jednotlivý stonek zploštěle polokulovitý až kulovitý, asi 60-80 mm široký, pokožka šedozelená, žeber 14-16, až 7 mm široká, rozpadlá do oblých, asi 3 mm vysokých hrbolců Areoly kruhovité, asi 2 mm široké, s bílou plstí. Trny okrajové, nepíchavé, paprskovitě rozprostřené, k tělu přitisklé, asi 5-7 mm dlouhé, bělavé až hnědavě žlutavé, s tmavším hrotem; středové trny chybějí. Cefálium asi 30 mm široké a až 20 mm vysoké, složené z bílé vaty, štětiny jen nevýrazné a jen na starších rostlinách. Květy noční, široce nálevkovité, až 40-50 mm dlouhé a široké, vonné, okvětní lístky kopinaté, špičaté, asi 3-4 mm široké, bílé barvy, někdy s nazelenalou špičkou. Plod válcovitý, až vřetenovitý, asi 35 mm dlouhý a 5-6 mm široký, ve zralosti se prodlužující a vysunutý z cefália, oplodí krémově žlutavé barvy, na vrcholu načervenalé. Semena asi 1,2 mm velká, kulovitá s černou bradavičnatou testou.


Výskyt a rozšíření
Discocactus buenekeri se vyskytuje v Brazílii, v severní oblasti státu Bahia, v nadmořské výšce asi 1000 m. Roste v nánosech téměř čistého bílého krystalického křemenného písku.

Variety a formy
Některými autory je vzhledem k hojnému odnožování a vzhledem k žlutavým plodům přiřazován k D. zehntneri jako poddruh. Nezdá se to však být rozumné řešení, protože roste na izolovaném nalezišti, a lze jej odlišit i morfologicky. Jedná se o málo proměnlivý taxon, známý jen z malé oblasti.

Poznámky
D. buenekeri byl objeven koncem osmdesátých let minulého století, na stráních nad vysýchavými potoky a na rovinatých plochách náhorních plošin. Objevuje se na otevřených úsecích terénu. Povrch je pokryt hrubým bílým křemenným pískem, spodní vrstvy půdy jsou zbarveny hnědě až černě a obsahují jílovité a humusové složky.
Přiřazení k D. zehntneri se zdá být násilné, musíme však připustit, že v nedávné době byly klasifikovány i další, podobné a v nedalekých pohoří rostoucí taxony:
D. zehntneri f. albispinus (Buin. et. Brederoo) Říha
D. zehntneri subsp. boomianus Buin. et Brederoo
D. zehntneri var. horstiorum Braun
D.zehntneri var. araneispinus (Buin.) Braun
Do taxonomického členění zasahovalo a zasahuje více autorů, a tak můžeme jednotlivé taxony najít v literatuře zařazeny jako variety, poddruhy i jako samostatné druhy.. Lze je však spolehlivě od sebe rozlišit.
D. buenekeri je krásnou miniaturou s hustými nepíchavými trny, je dosud ve sbírkách vzácný a zřejmě tomu tak zůstane i v budoucnosti. Podobně jako např. D. horstii, zprvu rychle roste a zejména po naroubování dospívá během několika let ke květům, ovšem stejně tak snadno a rychle hyne, dopustí-li se pěstitel i jen malé chyby.

Literatura
Abraham W. R., Ein aussergewohnlicher neuer Discocactus: Discocactus buenekeri, Kakt. und and. Sukk., 38: 282-285, 1987
Annonym, Manuale per Identificazione delle Cactaceae e di altre piante Succulente, Piante Grasse, 12: 17-18, 1992

Pěstování
Do Evropy bylo dovezeno jen několik rostlin, které se již více než dvacet let snaží pěstitelé udržet. Jedná se však o citlivý druh, který nesnáší nízké teploty a dlouhý vegetační klid během naší zimy. Vyskytuje se proto ve sbírkách výjimečně. Roubování je proto vhodné, vyhovuje mnoho typů podnoží, jako jsou zejména Echinopsis cv., Myrtillocactus geometrizans, ale také jiné cereusovité kaktusy. Roubovanci kvetou již ve velikosti 3-4 cm. Vegetativní množení je snadné, vzhledem k hojnému odnožování. Už 1 cm velké odnože mají většinou ji založeny špičky čekacích kořenů, které snadno zakoření. Potíž je však během zimy, kdy malé rostliny bez zásob vody (kterou mohou čerpat roubovanci z podnoží), brzy usychají. Zimní teploty by neměly trvale klesat pod 15 °C. Během růstu je vhodná hojná zálivka a vyvážené přihnojování.

Na snímku R. Šubíka je originální rostlina dovezená od pana W. Uebelmanna ze Švýcarska a pěstovaná více než 20 let ve sbírce autora textu. Text Jan Říha.


Text pro Atlas kaktusů 2003 – předkládáme k diskusi i k případnému doplnění o další informace. Redakce prosí o případné doplňky, úpravy, pozorování…, které autor případně zapracuje do konečného znění textu. Předem díky!
Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz