Málo obvyklý škůdce na kaktusech
  aneb proč je třeba vysadit na Vysočině skunky

Přihodilo se to mému příteli na Vysočině. Všiml si, že v některých květináčích jsou dírky v substrátu. Následně zjistil, že z dírek vylézají černí brouci, něco přes 15 mm dlouzí. Vysypal substrát a zjistil, že mezi kořínky se pohybují vůčihledně hladové larvy. Hledal v odborné literatuře a dlouho na nic nepřicházel, až v nějaké knížce, obecně pojednávající o pěstování okrasných rostlin, se dočetl, že by to mohl být nosatec, jehož krémově zbarvené larvy škodí požerem kořenů, hlíz a podzemních částí stonků. Nosatci mají v oblibě nízké, růžici tvořící rostliny, pod nimiž v zemi kladou vajíčka a po kladení se stěhují na nové rostliny. Napadení bývají vystaveny například echeverie, aloe, ale i begonie a kaktusy.

Jedna zprávička o těchto prevítech se ovšem najde i v kaktusářské literatuře. Ve 4. čísle časopisu Kaktusy 1999 vyšel článek od Jana Říhy, se zajímavým titulkem – „Může záviset hustota populace Ariocarpus retusus na počtu skunků obecných?”

Z vlastních zkušeností zjistil, že populace A. retusus je sice velmi hustá, rostliny vypadají živě, ale při bližším ohledání bylo zjištěno, že všechny rostliny jsou bez kořenů. Celá spodní část stonku, včetně kořenové řepy, byla vyžrána od tučných larev nosatců. Pár dnů nato zjistil stejnou miniekologickou katastrofu poblíž Jaumave na lokalitě Obregonia. Spolu s mexickými přáteli se snažil přijít situaci na kloub – a nakonec na to kápli. Je to opět připsáno – zcela samozřejmě – destruktivní činnosti člověka. Rozšiřováním lidských sídel má vliv na floru i faunu i tím, že rusí rodinky skunků, kteří jsou hlavními predátory pro brouky nosatce. Skunkové se stěhují do klidnějších míst, ale nosatci zůstávají, nikým nerušeni a nedecimováni. Oni sami pak v poklidu tyto přísně chráněné rostliny decimují, beze strachu z bedlivého zraku inspektorů, aniž by brali na vědomí možný postih ze zákona.

A nyní pozor! Dotazem u odborníků se zjistilo, že brouci z Vysočiny nejsou nosatci, ale střevlíci. Ti jsou na rozdíl od nosatců užiteční, neboť jsou to dravci a živí se další pidihavětí. Takže je pravděpodobné, že právě tihle bítls se mu ve sbírce přemnožili díky přítomnosti jiných škůdců, na které se nepřišlo, pravděpodobně proto, že už byli sežraní. Pro dokreslení i pro zvýšení vzdělanosti čtenáře uvádím odpověď odborníka.

Vážený pane kolego,
brouk na fotce, kterou jste poslal e-mailem není nosatec, ale střevlík (čeleď střevlíkovití - Carabidae, patrně rod Pterostichus). Přesnější určení jenom z fotografie není možné - u nás žije přes 500 druhů střevlíků. Je dost pochybné, že právě jeho larvy Vám škodí v kaktusové kultuře, protože většina larev střevlíků je masožravých nebo všežravých.
S pozdravem,

Aleš Bezděk
Entomologický ústav AV ČR
Branišovská 31
370 05 České Budějovice


Pavel Pavlíček
e-mail:
pavlicek@chrudim.cz