Expedice TILLANDSIA - Chiapas 2002

Moje několikaleté přání vyrazit do Mexika pouze kvůli tilandsiím se naplnilo bezezbytku v loňském a letošním roce, kdy jsme se dali dohromady parta nadšenců (spolu s Karlem Nováčkem a Jardou Práškem) nejen pro tyto bromeliovité rostliny.

Ta letošní únorová cesta byla směrována do Chiapasu, do nejjižnějšího státu Mexika, který patří k nejbohatším z hlediska epifytické flóry.

Když se řekne Chiapas, mnohým se vybaví ještě v nedávné minulosti nejdiskutovanější a právem za nebezpečnou považována zóna Mexika, kde za svá větší práva dlouhá léta bojovali Zapatovci. Snad i to byl důvod, že jsme si najali jako řidiče čerstvě vystudovaného právníka, který skutečně dokázal obhajovat naše cestování po Chiapasu před řadou imigračních a militárních kontrol.

Ještě dříve, než jsme se vydali na cestu na jih, navštívili jsme opětovně největší pěstírnu orchidejí v Mexiku – RIO VERDE, která má  akreditaci k prodeji pěstovaných “citesových”rostlin i do zahraničí a která se nachází jižně od hlavního města v Temascaltepecu, ve státě Mexico. Tato oblast je rovněž bohatá na tilandsie. Za zmínku stojí uvést Till. prodigiosa, která je krásná svým dlouhým převislým květenstvím. Naopak k malým, tzv. „stříbrným” patří u nás poměrně vzácná Till. ignesiae.

 

Tillandsia prodigiosa

 

Tillandsia punctulata


Na kaktusovité rostliny je stát Chiapas chudý, protože se většinou jedná o hornatý reliéf krajiny porostlý lesy a deštnými lesy vystupující až do třítisícových výšek.
 

Tillandsia ignesiae

Nonstop jízdou jsme překonali třetí den vzdálenost téměř 700 km a první pozorování jsme zahájili mezi městy Villahermosa a Teapa, kde rostly např. Till. brachycaulos a Till. balbisiana. Lokality kolem Rayon nás ráno přivítaly deštivým počasím a mlhou a tak jsme zastavili např. jen u Till. multicaulis nebo Till. tricolor v. melanokrater. K lahůdkovým rostlinám vždy bude patřit Till. seleriana a Till. magnusiana, které se vyskytuji na mnoha lokalitách státu Chiapas.

 

Tillandsia seleriana

 

T. magnusiana

Caňon del Sumidero patří mezi chráněná území Mexika, kde se návštěvníkovi naskýtají na 9 rozhlednách úchvatné přírodní scenérie vytvořené řekou Grijalva, která je hluboko vrytá do skalních masívů, na nichž roste mj. endemická Till. ionantha var. vanhyningii. Od typické Till. ionantha se odlišuje tím, že vytváří prodloužený stonek.

Tillandsia ionantha var. vanhyningii

Na tilandsie velmi bohatou vegetaci lze pozorovat na trase mezi San Cristobal de las Casas a Comitan de Dominiguez, kde jsme nalezli např. v našich podmínkách obtížně pěstovatelnou Till. matudae nebo oblíbenou Till. argentea. K lahůdkám ale také patřila vykvétající Till. carlsoniae.

 

Tillandsia argentea

 

Tillandsia carlsoniae

Další přírodní rezervaci, kterou jsme navštívili, bylá oblast kolem guatemalských hranic - Monte Bello, kde se vyskytuje řada cisternovitých tilandsií a také Till. punctulata.

Prakticky během 14 dní jsme měli možnost pozorovat více než 100 druhů tilandsií, z nichž mnohé rostou pouze v Chiapasu a tak zbývající týden jsme se už klidně mohli vracet Tehuantepeckou šíjí přes stát Oaxaca zpět do hlavního města a znovu pozorovat např. už z loňské cesty známé Till. schiedeana var. glabrior nebo Till. capitata.

 

Tillandsia capitata

 

Tillandsia schiedeana var. glabrior

P.S. Tento krátký příspěvek nechť slouží jako pozvánka na přednášku o této cestě, která se uskuteční v rámci „Zavíraní sezóny” 28. září v Chrudimi.

Poprvé bude promítáno digitální technikou!!!


 
Jaromír Chvastek
e-mail: jch@point.cz