Vážení a milí Mexičané

Dotkla se mne slova napsaná o Vás a publikovaná na těchto stránkách - o Vašem původu, chování, chápání, vzdělání, jednání a myšlení, o Vašem vztahu k přírodě, kaktusům, turistům, hybridům, byrokracii, penězům atd.. Jen jsem nepochopil, proč o tom pojednáno jest ve vztahu K zatčení Čechů v Mexiku”.

Snažím se poznat více než 25 let Vaši velkou a starou kulturu, která se postavila do okna světa, Vaši krásnou zem, Vaše demokratické a průzračné a milé jednání a chování, zejména ve vztahu k nám cizincům. Že je trochu jiné než jsme zvyklí z bigotních a hlavně zcela jiných poměrů doma ? Promiňte.

Mluvil jsem se spoustou z Vás, v nejrůznějších městech a vesnicích. Snažil jsem se vždy pochopit, zejména Vás, kteří máte jiný původ než já, ať jde o etnikum a jeho kulturu, tak podmínky v kterých jste se vyvinuli, ve kterých žijete dnes. Chápal a chápu to tak, že jsem u Vás na návštěvě a jako host se chovám, respektuji Vaše pravidla, zvyky a zákony. Nemohu Vás soudit podle toho, co mi vypravovali před lety v mateřské školce tady doma. Je jen a jen Vaší volbou, jak si to doma zařídíte.

Mám konkrétní připomínky k tomu, co o Vás bylo napsáno.

Nikdo nepochybuje, že jste Mexičané. Co je to alenárod (?) třetího světa?” Taková slova může vyslovit někdo proto, aby Vás urazil? Nechápu proč.

Jestliže je typický Mexičan (kdo to je?, žije na severu, na jihu?) hybrid, pak nepochybně se projeví kladné genetické rysy křížení, tzv. heterozní efekt, jako např. je tomu u přistěhovalců do USA? Myslím si, že jste, Vy Mexičané na tom lépe. Alespoň u Vás znám neobyčejně hezké mulatky... hezčí než v USA a ČR. Naproti tomu inbreedingové efekty populací Menonitů, Mormonů aj. sekt. náboženství v USA (ale je to i jinde) jsou evidentní a vždy negativní.

Intelektuální vrstva je poměrně malá, proboha, kdo je schopen toto soudit, konečně, intelektuálů má být víc, nebo míň? Co s nimi? Platí stejně poměr intelektuál/ neintelektuál v Evropě, Asii, Americe - je na to nějaký US verdikt?

Byrokracie je u Vás v Mexiku zhruba stejná, jako jinde. Samozřejmě je to Vaše věc, do které lze těžko zasahovat. Nepochybuji, že pistolník od policie v USA a ČR taky má svoje zájmy, které si prosazuje, proč ne pistolník v profepa? Logika tu snad nechybí?

Vydělávání peněz okupuje v ČR nepochybně nejméně stejný podíl myšlenek obyvatel, jako u Vás v Mexiku, určitě tomu nebude jinak ani v USA. Jinak by byl k nepochopení smysl všech těch finančních turbulencí velké pětky ekonomického světa.

Prostřednictvím a díky Vašim mexickým zákonů konečně Vás přestali okrádat (ale jen z určité části) amíci aj. cizinci. Vás Mexičany, nebo snad ne? Nebo snad je myslitelné, aby vám někdo vlezl do lesa a tam si řádil a natrhané plody prodával za peníze, tj. byznys - bez daně? Daně, která patří Vám? Ať státu, nebo městu, nebo soukromníkovi - konečně vždyť i my tady v ČR se začínáme snažit o totéž. Chtějí na nás taky zaplatit za borůvky a houby, když je chceme natrhat a na nich vydělat peníze. A to vůbec nejde o to, zda se nám to líbí, nebo ne (mně se to nelíbí) , ale tak to je.

Pokutujete-li a stíháte-li osoby, které porušují vaše zákony, trhají a kopají ohrožené a zákonem chráněné druhy rostoucí volně v přírodě, chováte se stejně jako úřady v ČR a nepochybně i v USA.

Připomínám, že např. CITES přijala také Česká Rep. pod tlakem ze zahraničí (stejně jako Vy - a později než Vy v Mexiku), a to zase jen díky našim byrokratům hlídajícím si svoje židle.

Nemotám se do ničeho, do zatčení nikoho, a za jakýchkoliv podmínek a důvodů, nemohu soudit, zda se tak stalo po právu, či šlo o zlovůli úředníků. Novinové titulky, kde se opět píše o Češích” v nepěkném tónu ovšem nepovažuji za ozdobu. Vadilo a vadí mi však především to, co o Vás Mexičanech bylo napsáno a na těchto stránkách a zveřejněno, a s čím já nesouhlasím.

Srdečně Vás zdraví,

Jan Říha