Kraciki - kracikii

V jednom z minulých čísel našich novin jsem doporučoval návštěvu webu firmy Vaško-kaktus http://kaktus.hyperlinx.cz/kraska.htm, a návštěvu doporučuji stále. Mimo nabídky dobrých i když cenově trochu dražších semenáčků je tu i rubrika nazvaná DISKUSE. Protože v jednom z diskusních příspěvků je obsáhle a poněkud expresivně obhajováno chybné uvádění koncovek jmen v popisech – viz zkrácený výňatek:

Coryphantha kracik(i) (Kracíkově, nikoli kracik (-ii-) Kracíkových), dodnes nebylo z naší strany pochopeno za normálních okolností publikování (byť zřejmě smyšleného) epitetu Coryphantha pilsner-urquelii, ale možná při našemu dalšímu sestavování popisů kaktusů a sukulentů si vážně koupíme každý autor několik piv (normálně to neděláme) a pak se podobné nesmysly budou z našich hlav jen sypat?, ale pak dělejme radši kabaret, nikoli vědu… Petr Kupčák a kolektiv autorů popisů.


Na to jsem se rozhodl vmísit se do diskuse svým malým a velmi věcným příspěvečkem, který je uveden níže. Zdenek Vaško, provozovatel firmy, mi po urgenci, proč ještě příspěvek ani více než po měsíci není na webu pověšen, sdělil, že na obsah webu nemá žádný vliv, protože o náplni rozhoduje Petr Kupčák. A že mu to připomínal – neví, proč se nic neděje. Takže jsem po řadě týdnů zjistil, že inserovaná diskuse je pouze monologem jediného diskutujícího a rozhodl jsem se, že svou reakci opublikuji samostatným komentářem v našich novinách. Zde je tedy moje zdůvodnění, proč se musí psát Coryphantha kracikii, nikoliv kraciki, (kupcakii nikoliv kupčaki atd. atd.) jak bylo v popisech opakovaně chybně uvedeno:

Kousek do diskuse - kraciki kontra kracikii:

(viz tax. diskuse na http://kaktus.hyperlinx.cz/.)
 
Podíváme-li se do botanického kódu na články, které toto řeší - tj. 60C1a-d, v odstavci b) najdete příklad jména Leccard - tj. maskulinum, jméno končící na souhlásku - leccardii (kracikii); femininum, jméno končící na souhlásku - leccardiae (kracikiae); víc osob - leccardiorum (kracikiorum).


Jedno -i se píše jen v případech, že jméno osoby končí na -er (napr. Weber), skloňuje se to pak podle lat. puer - 2. pád pureri, nebo je li jméno latinizované ve formě s koncovkou -ius, např. Wislizenius, 2. pád wislizeni (nelze dát wislizeniusii ani wislizenii).

Teoreticky by bylo možné dát tam koncovku adjektiva - iana, tj. kracikiana, viz odstavec 60C1d.

Dále - podle článku 60.11. použité koncovky které jsou v rozporu s článkem 60C1 se musí opravit na správný tvar, tedy kraciki je nutné opravit na kracikii .
Je to celkem jednoduché a myslím každému jasné, podívejte se do Kódu na internet, je tam slovenský překlad (Marhold), kde je možné se o problematice dočíst.

Toto vše jsem ovšem napsal po 3 pivečkách, takže to nemusíte brát moc vážně. Navíc - o nic nejde, další autoři chyby při citování opraví a pokud bude trošičku ostudy, pak jen pro autora popisu event. pro vydavatele, normální množina lidí to ovšem ani nepozná, a odborníků je tak málo, že nejsou třeba brát do úvahy(?).


PS - v časopisu Alpinkář byla publikována recenze dr. Marie Lhotské na Haldovy popisy Daphne. Mimo jiné se tu píše:

„...druhové koncovky nově popisovaných druhů neodpovídají pravidlům, které pro tvoření druhových jmen navrhuje Mezinárodní kód pro nomenklaturu 1999 (Saint Luis Code 1999). Podle toho je správné znění Daphne x seibertii - tedy nikoliv seiberti.”

Tedy podle Kódu, na který se při obhajobě chybného psaní jmen odvolává jeden z předchozích diskusních příspěvků na stránce Vaško – kaktus.

A ještě úplným závěrem. Petr Kupčák společně s kolektivem autorů napsal: „ale pak dělejme radši kabaret , nikoli vědu.”

A já se k tomuhle jeho závěru velmi upřímně přikláním. Pokud děláme kabaret, tak je aspoň trochu legrace. Pokud my, v oboru botaniky nepříliš vzdělaní diletanti, chceme dělat vědu, pak je výsledkem nejen nuda, ale hodně často i ostuda.


Pavel Pavlíček