Plzeňské kaktusářské kolokvium 

Všimli jste si také, že při srovnání hodnot dnes a před tak dvaceti lety nastala podstatná změna? Tehdy okolí ocenilo, když člověk něco věděl či uměl. Dnes se cení jen to, co člověk má. Připouští se sice něco umět a něco vědět, ale musí z toho taky něco být!

Jestliže existuje pár lidí, kteří chtějí dnes něco vědět a umět, sdružují se pak do spolků. A když už existuje nějaký ten spolek, měl by také vytvářet nějakou tu spolkovou činnost. Jelikož náš republikový harmonogram dosud nabízí nějaké ty volné termíny pro kaktusářské akce nadklubového významu, a jelikož plzeňští kaktusáři v sobě našli ještě nějaký ten organizační potenciál, vznikl nápad uspořádání akce „Plzeňské kaktusářské kolokvium”.

Ze slovníku cizích slov: kolokvium s. (2.j. –ia)

  1. zast. rozmluva, rozhovor
  2. (dř.) ústní zkouška na vysoké škole, ..
  3. shromáždění odborníků zabývajících se nějakou otázkou.

Z našich výborových zkušeností plyne, že každá akce trpí zpočátku absolutním nezájmem účastníků. Je vždy třeba vytrvat, nenechat se odradit a naštvat a po čase se možná ukáže, že to za účast stojí.

Sympozium o kaktusech se konalo v roce 1990, kdy plzeňský spolek slavil 25. výročí založení. První ročník Plzeňského kaktusářského kolokvia se tedy konal k 35. výročí založení v roce 2000. Dost nešťastně se tehdy zvolilo místo a čas konání. Prostředí učiliště na Karlovarské třídě působilo dost „sterilním” dojmem a k občerstvení bylo dost daleko. Srpnový termín byl také dost horký. Při druhém ročníku jsme změnili - posunuli termín a změnili místo konání.

Jako optimální termín lze považovat konec září, kdy kaktusy ještě vegetují a již nevyžadují tolik péče jako zjara. Tak má kaktusář již volnější ruce a může odcestovat. Optimálním se jeví termín koncem září, leč tento je již obsazen Zavíráním sezóny v Chrudimi. Při sledování návštěvy na této akci jen bledneme závistí nad účastí – inu tradice. Pod tíhou těchto skutečností se akce v Plzni koná v polovině září – dva týdny před Chrudimí.

Kulturní zařízení Šeříkově ulici v Plzni je pro naši akci ideální. Velký, akustický, dobře zatemnitelný sál pro přednášky je vynikající, přísálí pro volné korzování, posezení a diskuse je prostorné a přilehlá restaurace nabízí milé pohoštění. Systém akce je tradiční: dopoledne burza, odpoledne přednášky, večer posezení.

Takže na závěr: Přijeďte pobejt , levné ubytování je zajištěno v blízké ubytovně, kaktusáři a jejich sbírky jsou vám v té době k dispozici a pivo je už uvařeno!


 
Předseda KK Plzeň
Petr Česal
Více informací na http://kkp.webpark.cz
(včetně letáčku s místem konání)