Plumier Charles 
  (1648 – 1706)

Francouzský řádový mnich Charles PLUMIER (1648-1706) působil jako královský botanik u Ludvíka XIV. Roku 1689 sbíral a studoval rostliny ve střední Americe, kterou znovu navštívil 1690-1703. Páter Plumier přiváží z cest na 6000 druhů rostlin do královské botanické zahrady. Můžeme jej řadit mezi vynikající znalce kaktusů a dá se říct, že vytvořil vlastně první jejich rozdělení. K jemu známých druhů kaktusů, popisuje např. nové rody Opuntia a Pereskia. Navíc jeho popisy již mají rodové i druhové jméno, a to o 50 let dříve než Linné.

Charles PLUMIER (1648-1706)

Po svém návratu z cest se stýkal často s významným anglickým botanikem Leonardem PLUKENETEM (1652-1706), který uvádí roku 1696 nový druh kaktusu dovezeného do Evropy. PLUMIER jej popisuje na počest svého předchůdce u francouzského dvora hraběte Nicolause Claude Fabrice de PEIRESCA z Aix-em-Provence (1580-1637). Chybou ve výslovnosti došlo v Anglii k nesprávné transkripci, která se dochovala dodnes. Popis rodu Pereskia použil jako prvý roku 1703 v “Nova Plantarum Americanarum Genera”. Je to celkem pět publikací, kde jsou na 11 tabulích spolu s dalšími kaktusy popisy nových rodů Pereskia a Opuntia. Tyto rodové jména později použil Miller v Gard. Dict. Abr. ed. 4, (1754) – dnes platně uznávané popisy. Při Národním muzeu v Paříži vydává několik publikací např.: Histoire des plantes, Zoologie des Antilles apod. Na jeho počest byl popsán např. rod Plumeria.

Vyobrazení z „Nova Plantarum Americanarum Genera”
z roku 1703 od Charlese Plumiera.Lumír Král
 
 Související články
Rubrika Z HISTORIE