Kdo stojí za „zavíráním sezóny”?

„Rozhodl jsem se napsat následující článek, či vlastně jakousi úvahu o zavírání sezóny v Chrudimi a o lidech, kteří této akci věnují nemálo své energie a svých sil. Tito lidé zůstávají neprávem přehlíženi a opomíjeni, přitom právě oni si zaslouží alespoň stejné, ne-li větší uznání jako přítel Pavlíček, kterého všichni chválí a obdivují za to jak krásnou akci zorganizoval.

Ale měli bychom si uvědomit, že sám přítel Pavlíček by jistě akci takového rozsahu nebyl schopen zajistit, čímž rozhodně nechci snižovat organizátorské schopnosti přítele Pavlíčka a nechci se dotknout ani jeho kaktusářských zásluh. Nicméně si myslím, že připravit akci takového rozsahu není v silách jediného, byť jakkoliv schopného člověka. Proto zastávám názor, že by se slušelo poděkovat celému spolku pěstitelů kaktusů v Chrudimi a nikoliv pouze příteli Pavlíčkovi tak jak to v současné době dělá většina kaktusářských časopisů.

Nechci a ani nemohu příteli Pavlíčkovi upírat jeho zásluhy o tuto akci. Přínos přítele Pavlíčka pro kaktusářství v Chrudimi i  celé republice Je velký a nikdo o tom nepochybuje. Ale pokud jde o zavírání sezóny, to je v současné době hlavně záslužná práce členů spolku pěstitelů kaktusů v Chrudimi, kteří stojí anonymně stranou. A myslím si, že hlavně jim patří dík za úspěšný průběh celé akce. Tím nechci od celé akce distancovat přítele Pavlíčka. I on má na této akci své zásluhy. Ale nejen on. A to by bylo vhodné v článcích oslavujících chrudimské zavírání sezóny zdůraznit a ne vyzdvihovat pouze a jen přítele Pavlíčka.”

Lubomír Hnát ml.

 


K tomu reakce Pavla Pavlíčka:

Luboš má v článku (viz http://www.mujweb.cz/www/datanet/index.html), který bez úprav výše cituji z jeho hezkého webu, zcela plnou pravdu. Sám se myslím snažím o to, aby v každé pozvánce, v každé informaci, bylo uvedeno, že se jedná o akci Spolku pěstitelů kaktusů v Chrudimi. Možná, že někde jsem na to pozapomněl, ale rozhodně nikde nesděluji, že se jedná o akci moji. Spolek a lidé v něm mají na akci nesporně větší zásluhy, já sám už ani neurčuji datum akce, neboť i to se řídí tradičním pravidlem – poslední sobota v září.

Zavírání sezóny 2001 - burza kaktusů

Abych pravdu řekl, tak ve dnech nejvyššího zatížení – tedy v pátek, v sobotu a částečně i v neděli – se jen tak poflinkávám, plkám se známými i neznámými, sem tam si dám párek nebo pivínko a přitom předstírám, že kontroluji průběh, zatímco ostatní tvrdě pracují při zajišťování burzy, přednášky i večerního posezení. A to říkám s plnou vážností a s vědomím, že bez těch ostatních by to fakt nešlo.

Takže díky všem, kteří se na akci podílejí! Na další setkání při zavírání sezóny se těší Spolek pěstitelů kaktusů v Chrudimi – i já.

Pavel Pavlíček


Pavel Pavlíček