14. setkání gymnofilů - Eugendorf 2002 

Vždy poslední víkend v březnu, tentokráte ve dnech 22. - 24. 3. 2002 proběhlo v Eugendorfu (Rakousko) už vyhlášené, tradiční setkání gymnofilů. Je škoda, že ve stejném termínu probíhá jarní sympozium v Praze, proto je těžké si vybrat kam se podívat, tentokrát jsem se rozhodl pro Eugendorf. Letos proběhlo setkání už po čtrnácté a mohli jsme zde potkat kaktusáře nejen z Rakouska, ale i z Německa, Holandska, Itálie, bývalé Jugoslávie a také z České republiky.

 

Jiránek a Šorma

 

uprostřed Meregalli, vpavo Neuhuber

Naše barvy tentokrát hájilo sedm členů, prakticky ze všech koutů republiky: Jiránek, Šorma, Král, Kubeša, Lindner, Procházka a Spurný. Celkem se na setkání sešlo asi 80 účastníků, z toho spoustu známých tváří, které jsem znal už z dřívějších akcí, např.: pan Amerhauser, Augustin, Berger, Bercht, Hold, Kühaas, Neuhuber, Obermajer, Papsch, Rausch, Strigl, Till a další, jejichž jména jsem si nezapamatoval.

První přednáška začala již v pátek večer, kde pan Helmut Amerhauser hovořil o své cestě po Paraguayi. Hlavní přednáškový program v sobotu začal v 9. hodin a skončil až po 21.30 hodině, s krátkými přestávkami na jídlo nebo přátelským diskusím. První přednášku přednesl pan Karl Augustin z Vídně o novém pojetí rodu Weingartia.

zleva: Hans Till a Ludwig Bercht

Hans Till obhajoval ve svém příspěvku překombinování Gymnocalicium quehlianum na G. robustum. Rovněž Gert Neuhuber obhajoval v příspěvku tentokrát svůj nový popis Gymnocalycium goponii. Fa. Wagner představila plastové materiály ke stavbě skleníku a další doplňky jako automatické otvírání oken apod. Hlavním tématem tohoto setkání však byl okruh rostlin G. borthii – striglianum, kde své pohledy představili ve svých přednáškách např. Amerhauser, Neuhuber, Wolfgang Papsch, Till a další. Vždy následovala plodná diskuse, kde vystoupili např. pan Franz Strigl, Ludwig Bercht z Holandska, avšak hlavními odpůrci rakouského pojetí překombinovávání a popisování nových druhů byli např. Massino Meregalli z Itálie nebo Wolfgang Borgmann z Německa. V žádném případě však tyto věcné diskuse nepřerůstaly rámec osobního vulgárního napadání, jak se to často stává u nás. Vše probíhalo spíše v přátelském duchu s tím, že příští rok si vysvětlí své názory na jiný okruh rostlin. Poslední přednášku sobotního dne začal ve 20. hodin pan Ossi Imsdorfer, který presentoval nádhernými snímky svou cestu po Bolívii v loňském roce. Přátelské posezení trvalo do pozdních nočních hodin. V neděli dopoledne byla jen jedna delší, ale pěkná přednáška pana Franze Bergera o jeho loňské cestě po Argentině, která skončila krátce před polednem. Potom se už účastníci setkání dlouze loučili a postupně odjížděli do svých domovů.

venkovní část sbírky Helmuta Amerhausera v Eugendorfu

V Eugendorfu má sbírku jeden z hlavních organizátorů setkání pan Helmut Amerhauser. Proto jsme využili krátké volné chvilky a sbírku jsme si trochu prohlédli. Své rostliny pěstuje ve třech velkých a několika menších sklenících. Samozřejmě, že převažují především gymnokalycia, ale najdeme zde snad všechny rody kaktusů i opuncie či cereusy. Je to opravdu dost pěkná sbírka, která stojí za shlédnutí. Škoda, že na prohlídku bylo tak málo času, přesto jsme pořídili spoustu fotografií.

návštěva ve skleníku Helmuta Amerhausera

Závěrem lze konstatovat, že 14. setkání gymnofilů v Eugendorfu mělo vysokou odbornou úroveň a celkem si mi líbilo. I když nerozumím zrovna dobře německy, při přednáškách jsem její smysl pochopil a nepotřeboval jsem ani překlad, pár slovíček znám a latinské názvy rostlin jsou stejné i u nás, se zbytkem pomohli kamarádi. Tlumočení jsem většinou využíval až při osobních jednáních. Některé známe osobnosti jsem získal na setkání kaktusářů v Pobeskydí, které se bude konat 28.-30. 6. 2002 ve Frýdlantu n/O.

Walter Rausch

Pokud se nic mimořádného nestane, tak přednášky přislíbili např. kaktusářská legenda pan Walter Rausch nebo president německých gymnofilů pan Bernhard Schweitzer. Skončilo setkání gymnofilů v Eugendorfu zveme všechny srdečně do Frýdlantu.


Lumír Král
 
 Související články
Rubrika KAKTUSÁŘSKÉ AKCE