Salm-Reifferscheidt-Dyck Joseph 
  (1773 – 1861)

Úpadky a rozvoj kaktusářství se opakují pravidelně ve vlnách. Z historického hlediska můžeme za velký rozvoj světového kaktusářství považovat období první poloviny 19. století, kdy se objevily taková jména jako Cels, De Candolle, Förster, Galeotti, Haage, Karwinský, Labouret, Lemaire, Link, Monville, Otto, Person, Pfeiffer, Salm-Dyck, Sellow, Wildenow, Zuccarini a další. Většina těchto kaktusářů je známá i svými články, tehdy v různých zahradnických novinách např. v Anglii Curtis Botanical Magazine, ve Francii Illustration horticole nebo Flore de serres, v Německu Allgemeine Gartenzeitung.

Rovněž v první polovině 19. století vyšla celá řada knih, dnes už považována jako kaktusářská klasika. Přirozeně, že už tehdy mezi jednotlivými autory byli názorové rozdíly, avšak diskuse byly naprosto věcné a slušné (na rozdíl od dnešní doby). Prakticky vše začalo už roku 1799, kdy vydal Wildenow dílo Species plantarum, kde bylo uvedeno jen 29 druhů kaktusů. Roku 1828 už De Candolle uvádí 162 druhů a podle Zuccariniho bylo roku 1837 známo už přes 500 druhů kaktusů.

Za jednoho ze světových, kaktusářských velikánů může být považován kníže Joseph Salm-Reifferscheidt-Dyck (1773 – 1861). Narodil se v bohaté šlechtické rodině rodu Dycků, jejichž jedna větev (mimochodem) pobývala i v Čechách. Ve věku tří let mu umřel otec a o výchovu se staral soukromý poručník pod vedením jeho matky. Studoval v jezuitské koleji v Kolíně nad Rýnem a už jako mladý student obdivoval sukulentní rostliny a kaktusy. Ve věku osmnácti let se oženil s mladou hraběnkou Marie Therese von Hatzfeld.

Kníže Joseph Maria Franz Anton Hubert Ignaz Salm-Reifferscheidt-Dyck (1773 – 1861)

Kníže Joseph Salm-Dyck

První znalosti o sukulentech botanika získal Salm-Dyck pravděpodobně od Thuillera, který tyto výuce rostliny dobře znal. Přirozené nadání měl i ve kreslení, které jej učil veliký botanický umělec Pierre Joseph Redoute.

Zámek Dyck - stará rytina z roku 1834

Jeho sbírka se nacházela ve skleníku v zámku Dyck v Porýní, ležícím na levém břehu Rýna mezi Düsseldorfem a Aachen. Sbírku rostlin pěstoval tak úspěšně, že jeho kaktusy, aloe a mesembryanthema a další se brzy staly nejhezčí v Evropě. Kníže Salm-Dyck nebyl žádný pouhý sběratel, on rostliny důkladně studoval, následně hodně publikoval a vydával seznamy svých rostlin, z nichž můžeme přesně zjistit co ve své sbírce měl. Už roku 1829 měl 239 druhů kaktusů a roku 1844 obsahovala sbírka už 704 druhů a variet. Na svém pěstitelském vrcholu znal Salm-Dyck asi 900 druhů kaktusů.

Starý zámecký skleník, kde měl Salm-Dyck rostliny

I když v první polovině 19. století jistou roli mezi Němci a Francouzi hrálo politické napětí, měl Salm-Dyck spoustu francouzských přátel mezi slavnými botaniky jako Desfontaines, Antoine Laurent de Jussieu, Thouin, Thuillier nebo Redoute a proto často do Paříže zajížděl. Redoute namaloval spoustu sukulentních rostlin do herbáře a Salm-Dyck požádal mladého švýcarského studenta Augustina P. de Candolleho, aby k těmto obrázkům napsal doprovodné popisy. Dílo vyšlo pod titulem Plantarum succulentarum Historia ou Histoire naturelle des Plantes grasses a vycházelo po částech v letech 1798-1829. Stýkal se i se spoustou významných botaniků jiných zemí, kteří se zabývali pěstováním sukulentů jako Jacquin ve Vídni, Link v Berlíně, Aiton v Kew či Haworth v Chelsea.

Salm-Dyck často psal články do různých časopisů, ale rovněž vydával různé publikace a seznamy rostlin ze své sbírky, např.:

Jeho nejdůležitější dílo je však: Monographia Generum Aloes et Mesembryanthemi, auctore Josepho Principe de Salm-Reifferscheid-Dyck (Düsseldorf, 1836-1842; Bonn, 1849-1863). Tato krásná práce byla vydaná v sedmi částech. Salm-Dyck vydal pouze šest částí, do které přispěl texty i litografiemi. Sedmá část vyšla po jeho smrti (+1861) až roku 1863, kde bylo sedmnáct nepublikovaných obrazů aloí, ale už bez latinských popisů a textů. Jednotlivé části tohoto díla byly vydány v letech 1836, 1837, 1840, 1842, 1849, 1854 a 1863. Salm-Dyck plánoval vydat velký ilustrovaný přehled kaktusů (Ikonographia der Cactaceae), podobné monografii aloí a mesemb, avšak k tomuto vydání už nedošlo, což je jistě veliká škoda.

Salm-Dyck se výrazně prosadil v rozvoji klasifikace čeledi kaktusů. Své nesčetné systémy publikoval v německých zahradnických novinách Allgemeinen Gartenzeitung nebo ve svých seznamech. Prakticky K. Schumann vycházel ze Salmovy klasifikace kaktusů (asi 20 rodů), kterou ovšem výrazně zdokonalil.

Když Salm-Dyck roku 1861 zemřel, už nebyl takový zájem o kaktusy jako v první polovině století. Z pozůstalosti byla většina rostlin neprodejná a tak kaktusy získané mnohdy za velké peníze, spojené s velkým úsilím aby je sehnal, putovaly prostě na kompost. Ze staré slávy zbylo jen jméno, jméno které si zaslouží velký obdiv. Salm-Dyck byl neodmyslitelně vůdčí osobností evropského kaktusářství v první polovině 19. století. Na počest Salm-Dycka bylo v botanice pojmenováno mnoho rostlin, např. nám jej připomínají rodové jména Salmia, Reifferscheidia a Dyckia či spoustu druhových názvů zvláště u kaktusů, např.: Echinocereus, Echinopsis, Opuntia, Agave apod., navíc nám tohoto slavného kaktusáře bude i nadále připomínat zkratka SD za popisy jeho rostlin.


Lumír Král
 
 Související články
Rubrika Z HISTORIE