Mammilopsis senilis – první setkání,
  aneb Pavlíčku zastav!  

Zklamáni neúspěchem při hledání Coryphantha tripugionacantha, vydali jsme se ještě týž den málo známou cestou na severozápad. Celá oblast okolo San Juan Capistrano je vysoce aridní a na kaktusy až překvapivě chudá. Ujeli jsme mnoho kilometrů bez jediného botanického povzbuzení. Prašná tarraserie pomalu opouštěla vyprahlou krajinu podél Rio Huajanada a šplhala se do vysokých hor plných syté zeleně. Smíšený borovicovo-dubový porost střídají travnaté a kamenité úseky. Dlouhá cesta nebrala konce a nám se pomalu začínalo chtít na malou. Nutno dodat, že konzumace piva patří k našim oblíbeným mexickým činnostem, přičemž věřte, že mexické pivo je možná více močopudné, než české.
 
Mammillaria densispina

Mammillaria densispina

Pavel řečený Pavlíček, bard a šéf přes veškeré vylomeniny, se mám z rutinní záležitosti vyprazdňování močových měchýřů rozhodl udělat záležitost na celý život. Věrný svým zásadám s námi a naším basikem VW uháněl prašnou cestou až na hranici našich možností se slovy „…nebuďte ubulení”. Každý kamínek na cestě přispíval k mukám, která se pomalu stávala nevydržitelná. S chechotem zastavil, až když za hlasitého kňučení jsme začali otevírat dveře za jízdy a hodlali si ulevit i za cenu zpřerážených hnátů. Příští pocity patřily k těm nejkrásnějším za život a dodnes jsme za ně všichni Pavlovi vděční.

 
Mammilopsis senilis

Mammilopsis senilis

Třpytivá tekutina opouští naše těla, zvedá nízké obláčky prachu a já pomalu zvedám hlavu, abych po té kritické půlhodince pomyslel také na hlavní cíl naší cesty – na kaktusy. Jako první se v mechu na skalce kousek nad námi rozvaluje žlutobéžová Mammillaria densispina, kousek za ní už ale vykukují první bílé trsy Mammilopsis, nebo chcete-li Mammillaria senilis. Následuje série postpubertálních výkřiků a bleskový návrat k autu pro fotovýbavu.

Průzkumem okolí se ukazuje, že jde o plošně omezený žulový výhoz, o rozloze cca 100-200 m2. Napočítali jsme tu jen několik desítek rostlin, většinou trsů o 3-6 hlavách. Příjemné překvapení v podobě 3 dokvétajících rostlin, nás čekalo za jednou skalkou. Příčinou tohoto zpoždění je určitě zastíněná expozice, která i nám ovšem dělala problémy – při focení. Jasně červené květy kontrastují s bílým otrněním a jejich nepravidelný (zygomorfní) tvar jsou v nápadné shodě se společně se vyskytujícím Echinocereus polyacanthus ssp. acifer. Je to evidentně dáno vazbou na převládající skupinu opylovačů, jimiž jsou zejména včely a motýli. Tomuto jevu se říká „opylovací syndrom”. Většina rostlin žije na hranách výchozů, přichycena ploše rozloženými kořeny, pod mělkou vrstvou vysýchavých mechů.

Z toho, co o Mammilopsis senilis víme, je jisté, že výskyt v horách a Ameco La Viejo v jižním Zacatecasu je posunutím areálu rozšíření jihovýchodním směrem. Tuhle kytku jsme tu totiž vůbec nečekali. Tak vidíte, jak to ten Pavel dobře skoulel.


Jarda Šnicer et all.

 
 Související články
Rubrika Mexiko