Jan Klikar
 člen Redakční rady časopisu Kaktusy

Narodil se 8. ledna 1940 v Hořovicích (okres Beroun). Jako důlní technik pracoval u Uranových dolů v Příbrami, až do doby, kdy mu byl přiznán invalidní důchod.

Kaktusařit zvolna začínal v roce 1965, prvních pár darovaných kaktousků na okně se postupně rozrůstalo natolik, že sbírečka pohltila prostor celého balkonu v bytě v Dobříši.

Na podzim roku 1975 zakládá spolu s několika přáteli nový klub při Svazu českých kaktusářů, je zvolen prvním předsedou a v této funkci setrvává až do roku 1998. Už předtím se angažuje ve výboru Andské sekce, zorganizoval tu mimo jiné i velkou akci semen a po několik let byl distributorem.

 

Od roku 1994 pracuje jako člen Redakční rady časopisu Kaktusy, stál také u zrodu chrudimského Atlasu kaktusů a je členem jeho redakčního kruhu. Autorsky přispívá i do jiných periodik, např. do časopisu Živa, Acta Chilenia, Adenium, Ostník, Fričiana a Cactaceae etc., celkem publikoval více než 200 článků a fotografií.

Od roku 1981 pěstuje své kaktusy ve skleníku 6x4 m, v zahrádkářské kolonii v Příbrami. Sbírka je výrazněji zaměřena na kaktusy jižní Ameriky, a jsou v ní samozřejmě umístěny i nějaké ty sukulenty, ovšem v posledních letech převážil zájem o pěstování a studium mrazuvzdorných kaktusů i sukulentů, a také o rod Ferocactus.

Kromě mnoha českých a slovenských sbírek, která v minulosti navštěvoval, podnikl cesty za kaktusy i po evropských sbírkách, botanických zahradách i velkopěstírnách a v roce 1986 se mu splnil dlouholetý sen a mohl pozorovat kaktusy v přírodě – na řadě lokalit na Kubě.

Kontakty:
Jan Klikar
Politických vězňů 301
261 02 Příbram VII

Pavel Pavlíček
 
 Související články