Nejzákeřnější škůdci našich pichlavých miláčků
Dlouho jsem přemýšlel, listoval v moudrých knihách a zpovídal kaktusáře z tu i tamzemska a dospěl jsem k šokujícímu závěru. Čeleď Cactaceae má v našich zeměpisných šířkách pouze jediného opravdového škůdce! Ne vlnatku, ani svilušku, ty se podílejí na celkových škodách v porostu pouze asi jen jedním až dvěma procenty. Oním zákeřným a podlým "pojídačem kaktusů" není nikdo jiný než slepice! Ano kur domácí!
Známe ho všichni velice dobře a mnozí z nás ho dokonce pěstují doma.Tento opeřený otesánek k nám byl importován z jihovýchodní Asie, odkud mimochodem pochází i Tamagoči či kontroverzní Pokémoni, vetřel se do našich domovů pod rouškou užitečného tvora, který snáší vejce a dává nám peří, a když jsme si na něj zvykli, začal parazitovat na našich křehkých a bezbranných rostlinkách, které se sotva ubrání jeho tvrdému zobáku.

Paradoxně největšími ochránci těchto predátorů jsou osoby nám nejdražší, naše manželky. Ty pod argumentem, že slepice si musí nahledat, vypouští celá hejna slepic do volné přírody, ve které se nacházejí i naši miláčci (nemyslím manželky).

Řadu let jsem vedl pozorování průběhu útoku slepice na kaktus a výsledkem bylo jeho přesné popsání: Po vypuštění ihned zmapuje terén a poté se stáhne do ústraní a vyčkává, až se člověk vzdálí. Následuje pozvolné přibližování ke kořisti a její důkladná studie. I když je v okolí klid, ještě naposledy se ujistí, zda ji nikdo nesleduje- pomalu natočí hlavu doprava a poté doleva- přitom se rozhoduje do kterého místa udeří nejdříve. Tento úkon doprovází hlasový projev "KVÓÓ?" (psáno quo?), což přeloženo z latiny znamená KAM? Poté co vyřkne konečný verdikt, následuje kruté a krvavé zprznění rostliny provázené nasycením predátora, ten se pak jako by nic uchýlí zpět do svého úkrytu, kde ze získaných kalorií plodí další potomstvo. Toto se může opakovat i několikrát denně, což za několik málo let vede k úplnému zničení populace rostlin.

Ochrana: Nejlepší ochrana je útok! Lze k němu použít různé ostré nástroje, ovšem v případě nouze postačí i tupé. Toto jsem aplikoval na vzorku v areálu 100 metrů čtverečních, když to zjistila manželka, ten samý postup aplikovala na mě, z čehož vyplývá, že tudy cesta nevede. Výhodu mají ti, kteří manželku nemají a mohou hubení škůdců s čistým svědomím provádět, těch však jsou mezi námi jen asi čtyři procenta. Kupodivu právě ti bývají nejlepší kaktusáři. Další z možností se zdálo systematické pojídání těchto škůdců. K tomu se již manželka stavěla poněkud vstřícněji, ovšem když jsem přibral dvacet kilogramů i toto mi zatrhla.

Závěr zní: Proti slepicím není obrana! A tak se dál rozehrává ten věčný souboj mezi kaktusářem, manželkou a slepicí.


Tomáš Janeček
e-mail:
tjanecek@quick.cz

 
 Související články
Kaktusy a jejich škůdci (12/2001)