Atlas kaktusů


Nový Atlas kaktusů, ročník 2001 vyšel a je distribuován od konce října 2001. Jako prémie pro předplatitele měla být přiložena práce ing. Neduchala Rod Wigginsia. V této chvíli ale nemoc autora, který měl za úkol provést poslední korektury, běh prací natolik zbrzdila, že brožurka s velkou pravděpodobností bude přílohou až k vydání Atlasu kaktusů 2002.

rok 1986 – Ing. Karel Crkal (vpravo) a Pavel Pavlíček při redakčních pracích
nad texty do Atlasu kaktusů...

Skladem máme ještě dostatek Atlasů od čísla IV. I prodej starších ročníků nám pomáhá udržovat mírnou finanční rezervu, která ovšem rok od roku klesá. Už potřetí jsme se proto rozhodli pro zvláštní reklamní akci – tentokrát prodej Atlasu XIV (ročník 1999) za sníženou cenu 100 Kč (katalogová položka z714). Pozor! Tato sleva činí celých 50% z ceny původní!!!

Od tohoto počinu očekáváme větší zájem od lidí, kteří Atlas ještě neodebírají, aby se tak za přístupnější cenu přesvědčili o kvalitě tohoto díla. Tato cena je snížená pouze pro tuto sezónu, po ní opět stoupne hodnota tohoto ročníku na cenu dvou stokorun.

Rozhodnutí o dotisku jedničky a dvojky už padlo! Dotisk proběhne do jara 2002, v té době bude také na základě objednávek rozeslán. Cena zůstává stejná, jako byla původně deklarovaná, tj. 300 Kč za ročník. Na tyto ročníky nebude vybíráno předplatné!

Znovu Vás tedy prosíme - propagujte Atlas mezi svými známými, všude jej ukazujte, chlubte se s ním a pomáhejte tak udržet či dokonce zvyšovat počet předplatitelů. Jenom to bude zárukou, že Atlas bude v nezměněné formě vycházet i do budoucna.

A to přece proto, že ATLAS STOJÍ ZA TO!


Dopis z roku 1985 – jedno z řady vyjádření schvalovacích orgánů


Pavel Pavlíček