Mamilárie jsou mým královstvím – aneb Vzpomínky Josefa Moučky


To je název nové publikace - Druhé chrudimské ročenky 2001! Josef Moučka – kaktusář, organizátor i tak trochu bohém, chlapík, který nadevše vždy miloval svobodu a volnost - orel, kterému nemoc svázala křídla – a zabránila mu tak i v návštěvě Chrudimi.

Proto letošní předávání ceny Zlatý Alberto (cena za zásluhy o kaktusářství u nás) bylo trochu smutné – bez Josefa, a tak k oficiálnímu předání této prestižní ceny došlo 20. října, při příležitosti brněnského symposia.

Byl to po zásluze právě Josef Moučka, který byl odměněn sice druhým Albertem v historii, ale prvním Albertem v novém tisíciletí. Cenou, která má být poděkováním za to, že se vlastně už od mládí staral o propagaci a rozvoj kaktusářské záliby.

  Zlatý Alberto 2001

Tuto cenu bude Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, společně se Spolkem pěstitelů kaktusů v Chrudimi, předávat každý rok, vždy před začátkem přednáškového odpoledne. Protože naší kaktusářskou slávu doma i ve světě svou činností podnítil známý cestovatel a spisovatel - Alberto Vojtěch Frič, naše cena - keramická plastika s podobiznou A. V. Friče, která na sobě zároveň vždy ponese také kousíček ryzího zlata, byla podle toho také případně nazvána - Zlatý Alberto.

zleva: paní Moučková, Josef Moučka a ing. Josef Odehnal

Předání ceny Zlatý Alberto 2001 Josefovi Moučkovi

 
Gratulace předsedy Společnosti Josefa Odehnala   Josef Moučka

U příležitosti Zamykání sezóny se konala schůze předsednictva, na které byl jednohlasným souhlasem určen třetí držitel této čestné ceny - nám všem jistě dobře známý a milý – pěstitel kaktusů a chovatel králíků, neúnavný organizátor a tahoun mnoha kaktusářských akcí, které daleko přesahují hranice královédvorského regionu – přítel Zdeněk Franc.

Také o vzpomínkách Zdeňka France, ale i o akcích královédvorského spolku, o slavných i méně slavných sbírkách v místě, se budete moci dočíst v další, tj. „Třetí chrudimské ročence 2002”, kterou pro příští rok připravujeme. Proto prosím všechny, kteří jsou ochotní zapůjčit redakci ročenky své vzpomínky, fotografie nebo diapozitivy jakkoliv se dotýkající osoby našeho oslavence, ať tak učiní na adresu mojí, nebo dalších dvou členů redakce - Jana Gratiase (Roudnice nad Labem) nebo Standy Stuchlíka (Brno).

Na příští schůzi předsednictva se bude rozhodovat o udělení ceny dalšímu z našich kaktusářů. Navrhnout může kdokoliv a kohokoliv, a to do termínu 28. 9. 2002. Říkám-li kohokoliv, pak myslím kohokoliv, s jedinou výjimkou - tj. mojí osoby. Sám se o tuto cenu hodlám ucházet také, ale až někdy v budoucnu, třeba u příležitosti nějakých kulatých narozenin. Návrh musí být písemný, se stručným zdůvodněním, proč právě Vámi navrhovaná osoba má být tím, o kom by mělo předsednictvo rozhodovat. Všechny návrhy, které v jednom roce neprojdou, automaticky procházejí do hlasování v roce nadcházejícím. Do příštího hlasování tedy automaticky přecházejí další navržené osoby: Josef Odehnal z Brna, Ivan Běťák z Prahy, Roman Staník z Bratislavy, Václav Dvořák z Písku, Jan Říha z Lysé nad Labem, Vladimír Plesník z Ostravy a Lumír Král z Ostravy. I tyto osoby můžete svými dopisy a návrhy do příštího hlasování podpořit!

Téměř vše, co se v Chrudimi děje - a co má úspěch - děje se s přispěním mnoha dalších lidí. Ať už se jedná o Atlas, o akci Zamykání sezóny, o nabídku v chrudimském katalogu, tak i o tvorbu zmíněných ročenek. Věřím, že mnoho z vás se i této práce účastní, aby výsledek byl absolutní. Těším se na vaši spolupráci.


Pavel Pavlíček