Mesemb sloupek Petra Pavelky

Mesemb z Bushmanlandu

V okolí města Pofadder, 170 km východně od hlavního města Namaqualandu Springbok (asi 270 km od Altantského oceánu), společně rostou v létě a v zimě rostoucí druhy. Tato oblast dostává vláhu jak v podobě zimních mlh, tak z nepravidelných letních srážek. Roční úhrn srážek se pohybuje mezi 100-200 mm. Zatímco letní druhy většinou vyhledávají více exponovaná místa s hlubší vrstvou červené půdy, zimní druhy se omezují na jižní (stinné) svahy skalních útvarů. Ve štěrbinách skal se udrží jen malé množství vody, které se v letních vysokých teplotách rychle vypaří a rostliny se k růstu neprobudí, pouze dočerpají trochu vody.

Proto je dobré ve sbírkách například konofyta (zde Conophytum fulleri) i v létě trochu zalít, ale následně je chránit před přímým sluncem a dostatečně větrat. V hlubších půdách se vody po bouřkách udrží delší dobu a dlouhé kořeny lithopsů a dinteranthusů ji dokáží využít i dva až tři týdny po deštích. V této oblasti roste například Lithops olivacea a L. julii subsp. fulleri, Dinteranthus microspermus subsp. puberulus a D. vanzylii (oba na snímcích). Conophytum prasectum a C. lydiae ze sekce Ophthalmophyllum a Ihlenfeldtia vanzylii (vyčleněno z rodu Cheiridopsis na základě odlišné stavby tobolky) představují přechod mezi letními a zimními druhy. Procházejí stagnací v plném létě a uprostřed zimy, kdy nepřijímají vodu. Naopak nejlépe rostou od časného jara (někdy již koncem února) do prvních horkých dní a nocí a následně od konce léta (od poloviny srpna) do konce babího léta. Nakonec letní dormancí prochází i zástupci rodu Dinteranthus.

 
Conophytum praesectum-lydiae, Platberg
Conophytum praesectum-lydiae, Platberg
 
Conophytum lydiae nelze jednoznačně přiřadit k tomuto druhu. Barvou těla spíše připomínají C. praesectum. Pro přehlednost doplňuji několik rozlišovacích znakú obou druhů. Conophytum lydiae - odnožující, zelené, vypouklé tělo, miniokénka většinou chybí (vzácně jsou po stranách těla). Tmavší formy s miniokénky připomínají C. praesectum. Conophytum praesectum - hnědozelená epidermis (zelené formy připomínají C. lydiae), bohatě odnožuje, množství miniokének, podobně jako u C. friedrichiae.
 
Dinteranthus puberulus, Platberg

Dinteranthus puberulus, Platberg

 
Dinteranthus microspermus subsp. puberulus vyhledává rovinaté oblasti s křemeny a vykvétá žlutými květy, které se při vadnutí mění na oranžové. Některé formy mají i růžové květy.
 
Dinteranthus vanzylii, Poorts

Dinteranthus vanzylii, Poorts

 
Dinteranthus vanzylii připomína tvarem těla lithopsy a dokonce existuje v kultuře vytvořený hybrid nazvaný Dinterops. Vyhledává stejné lokality jako Dinteranthus microspermus subsp. puberulus.
 

Ihlenfeldtia vanzylii, Platberg

 
Ihlenfeldtia vanzylii v mládí připomíná tvarem těla Dinteranthus microspermus subsp. puberulus. Později vytváří trsy 10-20 hlav. Pěstuje se stejně jako lithopsy, avšak s letní stagnací a s delším obdobím růstu na podzim.
 

Mgr. Petr Pavelka jr.

e-mail: pavelka@palkowitschia.cz