Jára Cimrman stále živý

(Výňatek z projevu předneseného na prvomájovém shromáždění kaktusářů v Chrudimi v roce 1999)


Nedávno byl učiněn nový nález, který nám opět rozšířil poznání velikosti génia, ba nebojím se říci praotce kaktusářů, Járy Cimrmana.

Jára Cimrman na svých cestách světem zavítal i do Indie, do krajů, kde nadaní a pilní jedinci prováděli neuvěřitelné věci. Cimrman se pochopitelně pro tuto činnost okamžitě nadchl, a jak je pro něho typické, během neskutečně krátké doby se sám stal věhlasným a všemi obdivovaným fakírem.
Nad jeho výkony běžní smrtelníci stáli v němém úžasu, všichni ostatní fakíři nevěřícně kroutili hlavou, někteří dokonce tak intenzívně, že si sami zlámali vaz.

Toto období v životě Járy Cimrmana je možno bez nadsázky označit jako velice šťastné i pro kaktusáře. Jára Cimrman totiž vymyslel kaktusy. Jako fakír si tak navykl na odpočinek na hrotech hřebíků, že se oné výborné relaxace nevzdal ani po návratu do vlasti. Nechtěl ale kupovat drahé rakousko-uherské hřebíky, a proto začal cílevědomě šlechtit kedlubny a jiné vhodné rostliny. Jeho úsilí bylo jako obvykle korunováno úspěchem - rostlinám narostly dlouhé a pevné trny tak, jak je i dnes u kaktusů známe.

O novém rostlinném materiálu se v botanickém světě rychle roznesla zpráva. Jako první navštívil Cimrmana věhlasný ruský botanik Sergej Mičurinovič Sadóvyj. Užasle a bez hlesu dlouho prohlížel krásné rostliny. Jára Cimrman chtěl přerušit dlouhotrvající ticho a zdvořile se vědce neumělou ruštinou zeptal, jakým způsobem se k němu dopravil - cituji: „Kak tu si?”
Vědec se vytrhl z hlubokého soustředění, prstem ukázal na rostliny a šťastně vyslovil: „Kaktusy !?”

Proto je nutno jednoznačně zavrhnout všechny falšované zprávy datované do dřívější doby, pojednávající o kaktusech a jejich údajném hromadném výskytu v Americe. Tam byly zavlečeny až po jejich odsouzeníhodném odcizení u Járy Cimrmana! Je o to smutnější, že se k tomuto nízkému činu propůjčil náš člověk, známý cestovatel Alberto Vojtěch Frič.

Jak už bylo tedy dříve uvedeno, život a dílo génia Járy Cimrmana není ještě zdaleka probádáno, ale již dnes je možno říci, že je více než jisté, že Jára Cimrman je stále živý, je stále mezi námi.


Jiří Just, Hradec Králové