NĚCO O BIOLOGICKÝCH PREPARÁTECH

aneb Fričovy teorie o „dobrých a špatných půdních mikroorganismech” se v praxi potvrzují


Počátek jarního období je doprovázen řadou činností, souvisejících s uváděním rostlin do plné vegetace. Vždy se nabízí několik možností, jak navodit v pěstebním zařízení optimální podmínky pro zdravý jarní růst. S pravidelnější vyšší teplotou, která je prvním předpokladem k probouzení a postupné aktivaci celého metabolismu rostlin, je žádoucí v další fázi podpoření tvorby sacích kořenů, a to vytvořením vlhkého prostředí. Proudění šťáv, které jsou díky podzimnímu vyzráváním pletiv a vlivem zálivkového půstu v zimním období zahuštěné, je v předjarním období téměř minimální. Za předpokladu sucha a nižších teplot v zimním období tedy vyzrálé rostliny stagnují, ale situace se v případě pravidelnějšího zvýšení teploty a vlhkosti postupně rapidně mění. Vlivem osmotického tlaku je absorbována voda ze vzduchu, tím pádem dochází k postupnému řídnutí pletiv a následný jarní růst, podpořený první zálivkou, je vlivem změklých tkání, nebo i nižší intenzity světla a tedy dočasně snížené imunity organismu rostlin, často doprovázen výskytem plísní a houbovitých chorob. Spóry, které se vyskytují v okolí rostlin, jsou vlhkostí a větší teplotou aktivovány a vlivem toho může dojít k poměrně rychlé kontaminaci zeslabených pletiv.

Další zálivka nebo postřik, byť osvědčeným fungicidem, je téměř bezpředmětná, protože nastává ještě větší koncentrace vlhkosti a většina fungicidů má největší účinek až po přeschnutí ošetřených ploch, což je přirozeně na jaře při nejistém počasí velkým problémem. V tomto okamžiku se jeví jako velice výhodné použití biologických preparátů do první jarní zálivky, nebo jejich aplikace postřikem pěstebních ploch.

SUPRASIVIT, eventuelně POLYVERSUM, jsou přípravky na bázi sušených spór užitečné houby, která po aktivaci ve vlhkém prostředí substrátu pohlcuje ostatní, zejména škodlivé, houbovité choroby a plísně. Tím pádem dochází k přirozené rovnováze půdních mikroorganismů, na což poukazoval ve své době A. V. Frič. Rostliny jsou tedy chráněny proti napadení i ve vlhkém prostředí a zároveň dochází ke zrychlení růstu a tvorby kořenů, vlivem převahy užitečných mikroorganismů, jejichž účinky se rovnají efektu růstových stimulátorů.

S těmito preparáty pracuji šest sezón s velmi dobrým efektem, zejména SUPRASIVIT je mimořádně účinný. K ochraně rostlin ho využívám zejména při přepichování výsevů, ale i při přesazování dospělých rostlin. Účinná houba je aplikována přimícháním do čerstvého substrátu, který má neutrální až mírně kyselé pH a je mírně vlhký. Působnost SUPRASIVITU je dle výrobce 3–5 měsíců, ošetřený substrát nesmí úplně přeschnout, protože tím dochází k zániku účinné houby. V tomto případě je potřeba nová aplikace formou zálivky podmokem.

Závěrem podotýkám, že všechno má i své nevýhody. Taktéž použití biologických preparátů vyžaduje určitou koncepci a načasování komplexního přístupu k ochraně rostlin, zejména je vyloučeno použití fungicidů a insekticidů zároveň s těmito preparáty. Také je nutné dodržet optimální rozsah teplot, důležitá je i neustálá mírná vlhkost substrátu při kultivaci účinné houby, což dokumentuje výrobce v návodu. Tento geniální český patent je další z mnoha možností, jak řešit určité problémy spojené s úspěšnou kultivací rostlin a je zajímavé, že A. V. Frič svou teorii o „užitečných a škodlivých půdních mikroorganismech“ zmiňoval mimo jiné i v souvislosti s pozorováním životaschopnosti jednotlivých populací kaktusů na nalezištích a tyto souvislosti se pokoušel aplikovat ve svých pěstebních kulturách.


Petr Kupčák