Návštěva v Jaumave – část 1.

Kdo byl kdy v Mexiku, jistě navštívil půvabné, typicky mexické městečko Jaumave, které se vyznačuje 3 výstavnými náměstíčky v řadě za sebou, dostatkem příležitostí na koupání a praní ponožek (trenýrek apod.), výtečnou šancí k dobrému nocování na soutoku dvou říček (Nogales), ale zejména řadou zajímavých kaktusových populací v okolí.

 
   

Obregonia denegrii

V roce 1923 tudy putoval i A. V. Frič, našel a později také pojmenoval a popsal Obregonia denegrii, která roste velmi bohatě na několika místech v okolí města, většinou v mírně zvlněných rovinách. Typová lokalita však leží ve stráni poblíž osady San Vincento, kde je možné studovat velmi hustou lokalitu, s výskytem tisíců krásných rostlin. Letos jsme měli s příjezdem trochu starostí, protože velký kus cesty prostě odnesla velká voda.

V San Vincento pravidelně provádíme exkurzi na dvorku jednoho domku, kde bydlí staří manželé. Na rozdíl od ostatních „usedlostí” jim neběhají na dvorku prasátka s dřevěným límcem bránícím jim v průchodu řídkými ploty z klacků. Mají tu totiž skalku, nebo spíše kupu hlíny uprostřed dvorku, která je však osázená překrásnými kaktusy, které rostou v okolních horách.

 

Staříci jsou na své dílo náležitě pyšní, však oba se za své životní pouti setkali s řadou známých osobností, ať už se jedná o Laua, Vierecka a další. Na našeho Friče si nepamatují, ale rozhodně se tam setkat mohli. A tak si prohlížíme překrásná astrofyta, ariokarpusy a obregonie, dokonce i jednu kristátu.

 
Typová lokalita, San Vincento  

Ariocarpus trigonus var. minor

Okolo Jaumave však roste řada dalších, velmi zajímavých a vzácných kaktusů. Odtud byl pražským kaktusářem, a svého času i předsedou pražského klubu kaktusářů, ing. Voldánem v roce 1976 popsán Ariocarpus trigonus var. minor. Jedná se o drobnou formu A. trigonus, která si svůj drobný vzrůst drží i po naroubování v kultuře. Oproti A. trigonus také mnohem dříve kvete, roubovaná i druhým či třetím rokem po výsevu.

 
   

Ariocarpus trigonus var. minor

O existenci popisu A. trigonus var. minor asi nevěděl J. J. Halda, který jej v roce 1997 znovu popsal jako A. trigonus var. horacekii Halda (neplatně - nebyl uložen typus). Aby se situace trochu více zašmodrchala, tak o rok později ji stejný autor (opět neplatně) přejmenoval na A. elongatus subsp. horacekii (Halda) Halda. A pro pořádek musím dodat, že pan Anderson v nové knize The Cactus Family všechna tato jména chápe jen jako pouhá synonyma k Ariocarpus retusus (!).


P. Pavlíček