Lophophora fricii u Viescy

Krásné, modré a ovločkované Lophophora fricii. Jednotlivé, ve dvojicích, i ve skupinkách. Na miniaturních plošinkách i natěsnané do skalních puklin.

Lophophora fricii


Lophophora fricii


Lophophora fricii


Lophophora fricii



Foto © Vladislav Zatloukal