Mgr. Petr Pavelka

člen redakční rady časopisu Kaktusy a výboru Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze


Narozen 27. 7. 1971 v Praze, ale od téhož roku bydlel v Příbrami. Zde na adrese Sadová 506, 261 02 Příbram VII dnes žije Petr Pavelka st. (ročník 1941), který s pěstováním kaktusů a sukulentů začal kolem roku 1965 a byl spoluzakládajícím členem Klubu kaktusářů Příbram. Dlouhá léta působil ve funkci jednatele spolku.

Otec a syn Pavelkové se kolem roku 1983 začali více zajímat o sukulenty a jejich zájem se brzy orientoval na sukulenty Jižní Afriky, zejména na zástupce Mesembryanthemaceae. Začala vznikat sbírka lithopsů, konofyt a ze zástupců jiných čeledí vynikaly haworcie. V roce 1988 vyšel první nabídkový seznam semen sukulentů Jižní Afriky. Od té doby katalog vychází pravidelně vždy v září a roce 2000 byl rozesílán již 12. ročník s nabídkou více než 1400 druhů semen a 600 rostlin sukulentů a kaktusů.

  Mgr. Petr Pavelka jr.

Po gymnáziu v Příbrami pokračoval od roku 1989 Pavelka jr. ve studiích na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, obor molekularní biologie a genetika. Později se dále specializoval na fyziologii a genetiku rostlin. Studium úspěšně ukončil v roce 1994. Od roku 1990 začal cestovat po evropských sbírkách (zejména v Anglii) a v roce 1992 podnikl spolu s otcem první výpravu za sukulenty – dvouměsíční okružní cestu po Jižní Africe a Namibii. V roce 1993 strávil tři měsíce v pěstírně Mesa Garden, USA (majitel Steven Brack), kde měl na starosti rozsáhlé sbírky mesemb, jejichž opatrovník Steven Hammer v tu dobu pobýval v JAR. Tato zkušenost podnítila další zájem vrátit se do JAR. Několik týdnů po promoci proto odejel na půlroční pobyt do Jižní Afriky. Další cesty následovaly v rychlém sledu. V roce 1996 založil společnost Palkowitschia spol. s r.o., která se kromě pěstování kaktusů a sukulentů zabývá provozováním cestovní kanceláře se zaměřením na Jižní Afriku. Pravidelně v srpnu a září se konají botanické zájezdy do přírody za poznáním jihoafrické sukulentní flóry.

Petr Pavelka v jižní Africe

Od roku 1998 bydlí Pavelka jr. v Praze, kde je postaven nový skleník o rozloze 250 metrů čtverečních. Ve skleníku se nachází sbírky rostlin rodů Conophytum, Haworthia, Tylecodon, Othonna, Pelargonium a mnoho jiných sukulentů. V současné době se dokončuje prodejna.V Příbrami zůstává kompletní sbírka lithopsů.

Pracuje v redakční radě časopisu Kaktusy a pravidelně přispívá. Je ve výboru pražského Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů. Účastní se sympozií a přednáší o sukulentech Jižní Afriky. V roce 1996 spoluzaložil Sdružení pěstitelů mesemb, které vydalo 3 ročenky s názvem Astridia (čtvrtá ročenka je v tisku). V roce 2000 se tato společnost spojila se Sekcí pěstitelů sukulentů a články o mesemb budou pokračovat v rámci časopisu Adenium. Do češitny přeložil monografii prof. Coleho „Lithops – Flowering Stones“. Je autorem několika nových popisů konofyt a taxonů jiných rodů.


Kontakty: Mgr. Petr Pavelka jr., Toužimská 41a, 199 00 Praha 9 – Letňany

e-mail: pavelka@palkowitschia.cz

internet: www.palkowitschia.cz